Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op (VY)

Aika ja paikka

Verkko-opiskelu Moodle -oppimisympäristössä 3.4.-27.5.2018

Kouluttaja

Tuomas Huikkola, Karita Luokkanen-Rabetino ja Jesse Heimonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan ymmärtävän liikeidean tärkeyden, pystyvän tunnistamaan liiketoimintasuunnitelman eri osioiden ongelmakohtia, laatimaan kattavan strategian uuden liiketoiminnan aloittamiseksi, laatimaan realistisen liiketoimintasuunnitelman ja tiivistämään oma liikeidea myyntiesitykseksi. Kurssin tavoitteena on liiketoimintaymmärryksen lisäksi kehittää opiskelijan kommunikaatiotaitoja sekä valmentaa luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun liiketoiminnan kentässä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti yritysidean kehittämistä ja sen muokkaamista realistiseksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Kurssilla edetään liiketoimintasuunnitelman yleisen sisällön esittelyn kautta kohti liikeidean tunnistamista ja kehittämistä, jonka jälkeen keskitytään potentiaalisten markkinoiden ja kilpailijoiden tunnistamiseen sekä analysointiin. Toteutusmallien määrittelyn kautta edetään kohti resursointia ja liikeidean rahoitusta. Kurssilla esitellään lisäksi työkaluja liiketoimintasuunnitelman kehittämiseksi ja arvioimiseksi.

Kirjallisuus

McKinsey & Company (2000). Ideasta kasvuyritykseksi. Helsinki: WSOY.
Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Ilmoittautuminen

Kurssilla on kolme paikkaa vapaana. Ilmoittautuminen 20.3. mennessä.