Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) -ay694959Y

Tämä opintojakso on kielten ja kirjallisuuden sekä logopedian tutkinto-ohjelmien yhteinen, kaikille pakollinen jakso. Se vaaditaan myös suoritettaessa Suomen kielen perusopinnot 25 op.

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 8.1.-14.2.2019 klo 16.30-19.30

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FT Liisa-Maria Lehto

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

Sisältö

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.

Suoritustapa

Luennot (48 t) ja itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät ja tentti.

Tentti

Ma 25.2., ma 8.4. ja ma 3.6.2019 klo 17.00-20.00

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Oheislukemisto

Huomioitavaa

Jos olet ilmoittautunut Logopedian 25 op opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tälle kurssille tämän kurssisivun kautta.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Huom! Kurssi on maksuton Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille vain yksittäisenä opintojaksona suoritettaessa. Logopedian 25 op opinnoissa kurssi sisältyy kokonaisuuden hintaan, ja on maksullinen myös Oulun yliopiston opiskelijoille.

Ilmoittautuminen

12.12.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.