Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Vuosi GDPR:ää – kuinka kehittyä edelleen?

Aika ja paikka

To 9.5.2019 klo 12.00–16.00 Ylivieska, etäluentona Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Julkisen hallinnon johtajat, organisaatioiden tietosuojaprojekteihin osallistuvat sekä tietoturva- ja tietosuojavastaavat

Kouluttaja

Tekniikan tohtori, DI Antti Evesti, KPMG Oy

Sisältö

Keväällä 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus GDPR velvoittaa rekisterinpitäjän huolehtimaan aiempaa huolellisemmin henkilötietojen (mm. asiakastiedot, tiedot työntekijöistä) käsittelystä ja säilytyksestä. Tiukentuneiden velvoitteiden noudattaminen vaatii ymmärrystä johdon vastuista, tietosuojan perusteista ja tietosuojan kehitystyöstä. Tietosuojan yksi tärkeistä kulmakivistä on hallinnollinen tietoturva, jonka tuntemus auttaa keskeisten tietosuojavelvoitteiden täyttämisessä. Hallinnollinen tietoturva antaa perustan organisaation tietoturvan ja tietosuojan kehittämiselle ja se on tärkeä osa organisaation riskienhallintaa. Koulutuksessa käydään läpi henkilötietojen suojaamista hallinnollisesta näkökulmasta ja siihen liittyvästä käytännön kehitystyöstä organisaatioissa. Osallistujat saavat kattavan tietopaketin kuinka tietosuojan jatkuva kehittäminen on syytä järjestää ja kuinka organisaatio voi näiden toimintojen osalta tehostaa toimintaansa.

Käsiteltäviä aiheita:

 • Tietosuojan yhteys hallinnolliseen tietoturvaan
 • Johdon vastuu ja velvollisuudet tietoturvan tietosuojan toteuttamisessa
 • Prosessit – mitä tarvitaan ja kuinka kehittää omaan toimintaa sopivat tavat?
  • Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)
  • Riskien arviointi
  • Tietoturvaloukkauksien ilmoittaminen
 • Dokumentaatio – mitä dokumentteja on syytä kehittää?
  • Politiikat ja ohjeet
  • Tietosuojaselosteet
 • Kuinka varmistan tietosuojan jatkuvan kehittämisen?

Hinta

170 € Ylivieskassa, 150 € Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

24.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.