Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op

Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisten täydennyskoulutukseksi. Koulutus antaa hyvän pohjan mindfulness-menetelmien soveltamiseen asiakastyössä, yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Koulutuksessa voimavarakeskeiset menetelmät ja tietoisuustaidot yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka luo energiaa ja uudenlaista ymmärrystä ja toimintatapoja vuorovaikutussuhteisiin. Osallistujat käyvät läpi omakohtaisen ohjatun mindfulness-prosessin, joka syventää tietoisuutta omista toiminta- ja reagointitavoista mm. tarkkaavuuden säätelyn, tunteidensäätelyn ja kehollisuuden suhteen. Oman kehittymisen lisäksi koulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella ja ohjata yksilöille ja ryhmille räätälöityjä harjoitusohjelmia. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja keskustelua, sekä teoria- ja tutkimustietoon perehtymistä. Koulutuksen painopisteitä räätälöidään myös osallistujen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Aika ja paikka

18.10.2019–14.3.2020 (yht. 12 pv) Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erilaisilla sektoreilla toimiville ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu esimerkiksi esimiesten, työnohjaajien, psykologien, terapeuttien, valmentajien, kehittäjien, hoitajien ja kasvatusalan ammattilaisten lisäkoulutukseksi ja antaa valmiuksia myös työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Koulutuksessa opitaan voimavarakeskeistä ajattelutapaa ja valmennusmenetelmiä, sekä monipuolisia mindfulness-harjoituksia itselle ja asiakastyöhön. Nämä välineet auttavat vähentämään ihmissuhdetyön kuormittavuutta ja kiireen tuomaa negatiivista stressiä. Osallistujen monialaisuutta ja ammatillista kokemusta hyödynnetään positiivisena voimavarana, joka rikastaa koulutuksen sisältöä. Koulutus antaa myös välineitä ammatilliseen kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Kouluttaja

Koulutuksen johtajana toimii Ari-Pekka Skarp, joka on koulutukseltaan psykologi, teollisen johtamisen insinööri, opettaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus johtamisesta, esimies- ja organisaatiotyöstä sekä valmentajien ja esimiesten koulutuksesta. Hän on myös valmentanut yksilöitä ja työyhteisöjä työterveyshuollossa. Tietoisuutaitoja hän on opiskellut intensiivisesti yli 15 vuoden ajan ja lisäksi toiminut ohjaajana ja kouluttajana yli 10 vuoden ajan.

Ari-Pekan tuoreesta kirjasta Mielen laboratorio – tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books, 2019) löytyy lisätietoa täältä. Tutustu myös podcast-linkkiin Muusajuhlien yhteydessä pidetystä kirjallisuuskeskustelusta.

Koulutuksessa käytetään lisäksi vierailevia kouluttajia tärkeiksi nousevien teemojen mukaisesti. Viimeisessä lähijaksossa toisena kouluttajana toimii mindfulnessin tutkija Ville Husgafvel, jonka artikkeli mindfulnessin juurista on kansainvälisestikin hyvin tunnettu.

Sisältö

Koulutuksessa yhdistetään monimuotoista opiskelua, johon kuuluvat lähipäivien (12 pv) lisäksi omatoiminen harjoittelu, monipuolisiin kirjallisuussuosituksiin perehtyminen, sekä vertaistyöskentely. Koulutus on pyritty suunnitelemaan niin, ettei se aiheuttaisi ylimääräistä kuormitusta, vaan päinvastoin toisi keinoja lisätä hyvinvointia ja jaksamista niin työssä kuin arjessakin. Koulutuksen tavoitteiden toteutumiseksi osallistujilta edellytetään sitoutuneisuutta henkilökohtaisten tavoitteiden mukaiseen päivittäiseen mindfulness-harjoitteluun (n. 30min / päivä).

Teemat

 • Mitä mindfulness tarkoittaa nykyaikana? - terveys, terapia ja mystiikka
 • Tietoisuuden liittäminen tietoisuustaitoihin
 • Tarkkaavuuden säätelyn, kehotietoisuuden ja tunteidensäätelyn kehittäminen
 • Minuuden syntyminen vuorovaikutussuhteissa
 • Voimavarakeskeinen ajattelu, dialogisuus ja narratiivisuus valmentajan työvälineinä
 • Ryhmäohjauksen taidot ja ryhmädynamiikan tuntemus
 • Asiantuntijuuden kehittäminen reflektiivisessä prosessissa
 • Tiedostamattomien ilmiöiden parissa työskentely
 • Flow-tilan synnyttäminen
 • Harjoitusohjelmien suunnittelu ryhmille ja yksilöllisiin asiakastarpeisiin
 • Kehollisuus, toiminnalliset mentelmät ja mindfulness
 • Käytännön harjoituksia erilaisiin tavoitteisiin

Aikataulu
Kesto: 12 lähiopetuspäivää (sisältäen 2 pv:n mittaisen retriitin)

 • I lähijakso pe–la 18.–19.10.2019 klo 9.00–16.00
 • II lähijakso pe–la 22.–23.11.2019 klo 9.00–16.00
 • III lähijakso pe–la 13.–14.12.2019 klo 9.00–16.00
 • IV lähijakso pe–la 10.–11.1.2020 klo 9.00–16.00
 • V lähijakso pe–la 14.–15.2.2020 klo 9.00–16.00
 • VI lähijakso pe–la 13.–14.3.2020 klo 9.00–16.00 (retriitti)

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

1600 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja harjoitus-CD:n; koulutuksen voi maksaa kuudessa erässä

Ilmoittautuminen

1.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittaudu mukaan pikaisesti!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.