Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Venäjän alkeiskurssi I, 5 op - ay904066Y (OY)

Aika ja paikka

Syksy 2019, opetusajat tarkentuvat myöhemmin

Kouluttaja

KM, Master of Arts (Education) Irina Otsamo

Tavoitteet

Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.

Sisältö

Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, ostosten tekeminen, venäläinen puhuttelu, työpaikasta ja pitämisestä kertominen.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Suoritustapa

Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä, mahdollisesti verkko-osioita.

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Kirjallisuus

Pora! 1 Venäjää aikuisille. Marja Jegorenkov & Sirpa Piispanen

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja tenttien ajan.

Hinta

Hintatiedot tarkentuvat myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.