Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904066Y

Kevät 2019, tarkentuu myöhemmin

Aika ja paikka

Aikataulut tarkentuu myöhemmin.

Raahe, paikka ilmoitetaan sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kohderyhmä

Kaikki venäjän kielen opiskelusta kiinnostuneet

Kouluttaja

KM, Master of Arts (Education) Irina Otsamo

Tavoitteet

Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.

Sisältö

Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Suoritustapa

Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn (60 t, kontaktiopetusta ja verkko-opetusta) ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista.

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.
Oppimista tukeva toiminta: http://oppiminen.yle.fi/venaja

Huomioitavaa

Ei vaadi edeltäviä opintoja

Hinta

160 €

Ilmoittautuminen

xx.xx.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.