Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Varhennetun englannin täydennyskoulutus 2 op

Aika ja paikka

La 7.9.19 klo 9.00-16.00, kontaktiopetuspäivä, Kuusamo
Ke 9.10.19 klo 15.30-18.00, webinaari
Ke 22.1.20 klo 15.30-18.00, webinaari
La 21.3.20 klo 9.00-16.00, kontaktiopetuspäivä, Kuusamo
Viimeinen webinaari (3 t) kevät 2020, tarkentuu myöhemmin

Paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille.

Kohderyhmä

Varhennettua englannin kieltä (A1-kieli) opettavat tai myöhemmin opettamaan alkavat luokanopettajat; ensisijalla ovat luokkia 1-2 opettavat alkuopettajat ja mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan siihen ottaa myös muita luokanopettajia

Kouluttaja

FM Pauliina Kanervo

Tavoitteet

Täydennyskoulutusjatkumon punaisena lankana on muodostaa yhtenäinen kuva siitä, mitä on varhennettu kieltenopetus. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi antaa konkreettisia työkaluja varhennetun A1-englannin opetukseen.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan ops:an tavoitteisiin ja sisältöihin varhennetun A1-kielen osalta luokilla 1-2, perehdytään varhennetun englanninkielen opetuksen pedagogiikkaan sekä harjoitellaan oman kielitaidon ylläpitämistä ja rohkaisua kielen monipuoliseen käyttöön (1 op). Koulutussessioiden välissä osallistujat harjoittelevat ja työstävät näitä asioita omassa työssään (1 op).

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen. Koulutuksen suorittaminen edellyttää sitoutumista koko koulutusjatkumoon.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Huomioitavaa

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä; etusijalla ovat luokkia 1-2 opettavat alkuopettajat

Hinta

390 € sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin sekä kahvin ja lounaan kontaktiopetuspäivinä

Ilmoittautuminen

21.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Ryhmä on tällä hetkellä täynnä; mahdollisesti vapautuvista paikoista ilmoitamme tässä koulutusesitteessä 08/2019 aikana

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.