Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Vahvuusperustainen varhaiskasvatus

- toiminnan suunnittelun ja arvioinnin merkitys!

Aika ja paikka

La 16.2.19 klo 9.00-16.00
Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset ja aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Varhaiskasvatuksen kouluttaja ja työnohjaaja, LTO/KK Kirsi Järvinen

Sisältö

Jokaisella lapsella on halu osoittaa osaamistaan, mutta voidakseen oppia ja onnistua täytyy voida myös epäonnistua ja harjoitella – onko kasvattajilla tähän riittävästi aikaa ja ymmärrystä? Positiivinen kasvatus ja pedagogiikka painottavat yksilön vahvuuksia ja hyvien puolten näkemistä. Vahvuusperustainen varhaiskasvatus auttaa lapsia löytämään ja tunnistamaan omat erilaiset vahvuutensa ja hyödyntämään niitä. Kasvattajan pedagogisella ymmärryksellä ja osaamisella on suuri merkitys sille, miten lapsi oppii arvostamaan ja hyödyntämään näitä vahvuuksiaan. Perinteisesti on painotettu sitä, miten lapsen tulisi muuttua voidakseen onnistua – nyt on herätty pohtimaan sitä, miten kasvattajan toiminnan ja oppimisympäristön tulisi muuttua, jotta lapsi voisi onnistua. Toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi kasvatustyössä on osattava entistä enemmän havainnoida ja arvioida pedagogiikan kaikkia osa-alueita.

Koulutuksen teemoja:
•    Lapsen vahvuuksista ja tuentarpeista lähtevä suunnittelu
•    Lapsen vasu pedagogisena ”karttana”
•    Kun suunnitellaan – mitä suunnitellaan?
•    Toimintatuokioiden suunnittelusta vuorovaikutuksen suunnitteluun
•    Lapsen osallisuuden toteutuminen käytännössä
•    Kasvattajan pedagoginen sensitiivisyys
•    Hyvien asioiden huomaaminen ja sanoittaminen
•    Tietoisesti hyvään keskittyminen
•    Mihin arvioinnin tulisi kohdentua

Hinta

110€ sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin, lounaan ja jälkiruokakahvin

Ilmoittautuminen

25.1. mennessä Kuusamon toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.