Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat

Koulutuksessa käsitellään vaativuuden syitä ja keinoja hankalien tilanteiden purkamiseen kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla. Tilaisuudessa selvennetään mielekkäitä rajoja, keinoja niiden luomiseen ja työntekijöiden tarvetta hyvään kohteluun. Koulutus käsittelee psykologisia lainmukaisuuksia ja käytännön esimerkkejä lomittain, ja se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista tilanteista.

Aika ja paikka

Pe 5.4.2019 klo 9.00–16.00 Oulu tai

La 6.4.2019 klo 9.00-15.00 Pyhäjärvi

Molemmat koulutuspäivät toteutuvat ja erityisesti Pyhäjärven ryhmässä on vielä tilaa!

Kohderyhmä

Opettajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kouluttaja

FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija Pirkko Heiske

Sisältö

Työntekijä ja vaativat ihmiset

 • vanhempien, lapsen / nuoren ja työntekijän tarpeet: lyhyen ja pitkän aikavälin ristiriita
 • vaativan käytöksen ymmärtäminen: tervettä vaativuutta vai röyhkeyttä?

Työntekijä ja ammatillisuus

 • miten yleensä suhtaudumme vaativiin ihmisiin?
 • työntekijän työrooli ja/vai todellinen sitoumus – mitä toinen osapuoli aistii?
 • ennakoiva työtapa ja vaativat ihmiset
 • vaativan vanhemman todelliset tunteet: syyllisyydestä huoleen ja pelosta kiitollisuuteen
 • vaativuus vanhemman kömpelönä yrityksenä huolehtia lapsesta/nuoresta

Aggressiiviset ihmiset ja työyhteisö

 • kiukku on hankala mutta myös hyödyllinen tunne
 • kaikki tunteet ovat oikeutettuja, mutta käytöstä pitää hallita
 • aggression ilmaisemisen eri kehitystasot
 • aggressio on aina viesti; miten ymmärtää toinen osapuoli oikein?
 • miten kohdata kiukkuinen ihminen? Esimerkkejä
 • valittaminen, valvonta ja tyytymättömyys toimintamallina; miten reagoida?
 • passiivinen ja vetämätön toimintatapa peitettynä aggressiona; mitä tehdä?
 • esimerkkejä, mahdollisuus keskusteluun ajankohtaisista tilanteista

Rajattomat ihmiset

 • miten vaativuus kannattaa käsittää?
 • mielekkäitä rajoja tulee ylläpitää ja vahvistaa, jotta yhteisö pysyy terveenä!
 • mitä tehdä, jos vanhempi vaatii kohtuuttomia tai on röyhkeä?
 • perinnäinen toimintatapa; miksi terveiden rajojen ylläpitäminen voi olla vaikeaa?
 • suhtautuminen rajattomuuteen: oman rajallisuuden rakentava käyttö
 • manipulatiiviset henkilöt; toimintatavat ja interventiot hankalissa tilanteissa, esimerkkejä
 • mahdollisuus keskusteluun ajankohtaisista tilanteista

Vuorovaikutuksen näkökulmia

 • vaistonvarainen reaktio uuteen ihmiseen: kolme vaihtoehtoa
 • vanhojen kokemusten ja mielikuvien vaikutus havaintoon
 • ihmistyypit: minkälaiset erilaisuudet ovat rikastavia, mitkä sovittavissa olevia ja mitä ei pidä hyväksyä? Miten suhtautua vanhemman / työntekijän ”erilaisuuteen”?
 • työntekijän omat tunteet informaationa ja energiana; mitä mistäkin tunteesta voi oivaltaa?
 • ihmistyö ja vuorovaikutuksen nautittavuus; miten tieto nautittavuudesta parantaa vuorovaikutussuhteita?

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

18.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun tai Pyhäjärven toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan, erityisesti Pyhäjärven ryhmässä on paikkoja vapaana!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.