Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Vaativat ja tunteita herättävät omaiset, läheiset ja yhteistyökumppanit

Koulutus käsittelee tilanteita, joissa omaisen / läheisen (tai muun yhteistyökumppanin) käytös poikkeaa normaaleista, hyvistä toimintatavoista aggressiivisuuden tai kohtuuttomien vaatimusten suuntaan. Koulutuksen tavoitteena on, että organisaation edustaja kykenee jäsentämään kiukkuisuuden, vaativuuden ja röyhkeyden sisältämän viestin ja toimimaan hankalassakin tilanteessa. Koulutuksessa on niin omaista / yhteistyökumppania kuin työntekijääkin kunnioittava ja elämänmyönteinen lähestymistapa. Tilaisuudessa käsitellään paljon esimerkkejä.

Aika ja paikka

To 10.10.2019 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja opetustoimen työntekijöille ja esimiehille. Koulutuksessa käsitellään osallistujajoukon mukaan esimerkkejä vanhustenhuollosta kehitysvammatyöhön, perhetyöstä terveyskeskuksiin ja nuorisotyöhön, päivähoidosta kouluympäristöön ja päihdehuollosta aikuissosiaalityöhön. Esimerkeissä voidaan käsitellä vaikkapa koulujen vanhempia, vanhustenhuollon asiakkaiden lapsia, osallistujien ammattitaustojen mukaan.

Kouluttaja

FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija Pirkko Heiske

Sisältö

Hyvä asiakaspalvelu ja ammatillisuus

 • asiakkaan, organisaation vai työntekijän tarpeet?  Kykenemmekö tunnistamaan yhteisön toimintatavan?
 • työrooli vai todellinen sitoumus?  Persoonallinen ominaislaatu ja työn vaatimukset

Aggressiiviset ihmiset

 • kiukku on hankala mutta myös hyödyllinen tunne
 • kaikki tunteet ovat oikeutettuja, mutta käytöstä pitää hallita
 • kiukun ilmaisemisen eri kehitysasteet
 • aggressio on aina viesti; miten ymmärtää toinen osapuoli oikein?
 • miten kohdata kiukkuinen ihminen? Esimerkkejä
 • valittaminen, kontrollointi ja tyytymättömyys toimintamalleina; miten vastata?
 • passiivisaggressiivinen ihminen; mitä tehdä?
 • esimerkkejä, mahdollisuus keskusteluun ajankohtaisista tilanteista

Rajattomat ja röyhkeät ihmiset

 • miten ymmärtää vaativuus oikein? Tervettä vaativuutta vai röyhkeyttä?
 • mitä tehdä, jos ihminen vaatii kohtuuttomia tai on röyhkeä? Perinnäinen tapa; vaihtoehdot
 • suhtautuminen rajattomuuteen: oman rajallisuuden rakentava käyttö
 • toimintatavat ja interventiot hankalissa tilanteissa
 • esimerkkejä ja mahdollisuus läsnäolijoiden kokemusten pohdintaan

Vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen

 • vaistonvarainen reaktio uuteen ihmiseen: kolme vaihtoehtoa
 • vanhojen kokemusten ja mielikuvien vaikutus havaintoon
 • ihmistyypit: mikä erilaisuus on rikastavaa, mitä erilaisuutta ei pidä hyväksyä? Miten suhtautua ”erilaiseen” asiakkaaseen?
 • työntekijän tunteet antavat informaatiota
 • voiko vuorovaikutus olla nautinnollista? Läsnäolokokemuksen vaikutus asiakassuhteeseen
 • esimerkkejä: näin reagoimalla röyhkeän asiakkaan käytös yleensä muuttuu!

Osallistujilla on halutessaan mahdollisuus kirjoittaa etukäteen kouluttajalle kuvauksia hankalista tilanteista.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

23.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.