Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op(UEF)

Aika ja paikka

Oppimistehtävillä ei ole kiinteitä palautuspäivämääriä, vaan niitä voi palauttaa Moodle-oppimisympäristöön omassa tahdissa.
Kirjatentin voi suorittaa Avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Verkkotenttipäivät ovat:
ti 4.9.2018
ti 6.11.2018
ti 12.2.2019
ti 16.4.2019

Kouluttaja

Lehtori Teuvo Laitila

Tavoitteet

Opintojakson  suoritettuaan opiskelija tuntee akateemisen uskontotieteen tavat määritellä ja tutkia uskontoa, tietää uskontotieteen keskeiset hahmot, osaa soveltaa oppimaansa uskonnollisten ilmiöiden tarkasteluun.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään uskontotieteen tapoja ymmärtää uskonto ja tutkia sitä.

Suoritustapa: Opintojakson voi suorittaa joko verkkotenttinä, oppimistehtävänä tai kirjatenttinä Avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Kirjallisuus:
• V. Anttonen, Uskontotieteen maastot ja kartat s. 27–108 (82 s.) ja
• O. Fingerroos et al. (toim.), Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontoteorioiden rajoista s. 7–70, 115– 149 (99 s.) ja
• T. Laitila, Ihmisen jumalat (3. p.) s. 1–105. Laitilan teoksen muita painoksia voi käyttää rinnan kolmannen painoksen kanssa. Sivumäärä voi eri painoksissa vaihdella.

Ilmoittautuminen