Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Työaikalain kokonaisuudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018) annettiin 27.9.2018. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Pääperiaatteiden osalta lakiuudistuksessa on tarkoitus pidättäytyä voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa. Merkittävin uudistus olisi joustotyöaika ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelisi tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun.

Nollatuntisopimuksia koskevat muutokset tulivat voimaan 1.6.2018. Laeilla parannetaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja pyritään varmistamaan työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan. Lainsäädäntö koskee nollatuntisopimuksia ja muita sopimuksia, joissa työaika on sovittu kiinteän työtuntimäärän sijasta liukuvana (esim. 0-40 tuntia/viikossa tai 10-30 tuntia/viikossa). Sääntely koskee myös työntekijöitä, jotka kutsutaan työhön tarvittaessa.

Aika ja paikka

Ke 2.10.2019 klo 9.00–15.00 (ajankohta vaihtunut)

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Lakimiehet, liittojen asiamiehet, luottamusmiehet ja henkilöstöasioita hoitavat

Kouluttaja

Työoikeuden professori, OTT Seppo Koskinen

Seppo Koskinen on työskennellyt työoikeuden professorina Turun yliopistossa vuodesta 2013 lähtien. Sitä ennen hän oli työ- ja sosiaalioikeuden professorina Lapin yliopistossa vuodesta 1993 alkaen. Koulutukseltaan Koskinen on sekä oikeustieteen tohtori että valtiotieteen kandidaatti pääaineena sosiaalipolitiikka.

Koskinen on kirjoittanut monista työoikeuden kysymyksistä. Pääaiheena hänellä on ollut työsuhdeturva. Hänellä on yli 450 julkaisua, joista kirjoja joko yksin omissa nimissä tai yhdessä muiden kanssa on noin 30.

Koskinen osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee muun muassa uutisia. Hänellä on läheiset ja kiinteät suhteet työoikeudellisia riitakysymyksiä hoitaviin ja ratkaiseviin tahoihin.

Seppo Koskinen on mukana monenlaisten työoikeudellisten yhdistysten toiminnassa. Hän on osallistunut työoikeudellisiin pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin seminaareihin ja kongresseihin aktiivisesti 1970 -luvun puolivälistä alkaen.

Sisältö

Vaihtelevaa työaikaa koskevat säädösmuutokset (ns. 0-sopimukset)

Työaikalain kokonaisuudistus

  • Soveltamisala ja sen poikkeukset
  • Työajaksi luettava aika
  • Varallaolo
  • Yötyö
  • Pidennetty säännöllinen työaika
  • Työehtosopimukseen perustuva keskimääräinen säännöllinen työaika
  • Liukuva työaika
  • Työaikapankki
  • Joustotyöaika

Hinta

150 € Oulussa / 140 € Kuusamossa / 130 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen materiaalin ja kahvitarjoilut, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

13.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.