Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tunnetaitovalmennus kasvatus- ja opetusalalle

Uusi opetussuunnitelma korostaa vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen merkitystä ja koulutuksen sisältö koostuu näistä uuteen opetussuunnitelmaan sisältyvistä vuorovaikutuksen ilmiöistä. Koulutuksessa tutustutaan myös tunnetaitokasvatukseen perustuviin tietoisuustaitoihin, joita voi käyttää työskentelyrauhan rakentamisessa omassa ryhmässä.

Aika ja paikka

Ke 15.5.2019 klo 17.00-20.00 Kuusamo, koulutus toteutuu etäyhteydellä
Paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalalla työskentelevät

Kouluttaja

Kouluttaja, työnohjaaja, vaativan erityistason psykoterapeutti, Ttk Sarianna Virpikari

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä vuorovaikutustaitoja oppimis- ja työympäristössä. Koulutus edesauttaa tuntemaan omaa sisäistä persoonallisuutta, vahvistamaan omia tunnetaitoja sekä toimimaan luontevasti erilaisissa työtilanteissa.

Sisältö

Koulutusillassa alustetaan oheisia teemoja antaen eväitä näiden taitojen kehittämiseksi jatkossa:

Arvostava kohtaaja
Arvostava kohtaaminen on malttamista, kuuntelemista, läsnäoloa. Se on taitoa tehdä tarkentavia kysymyksiä hyväksyen toisen näkemys ja kokemus. Kiireen keskellä tahdomme menettää arvostavan kohtaamisen ja läsnäolon taidon itsemme sekä toisten kanssa, jolloin olemme vaarassa uupua.

Tunnetaituri
Myönteiset tunteet lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, parantavat muistia, lisäävät luovuutta ja mahdollistavat mukavan oppimisympäristön. Negatiivisten tunteiden sijaan myönteiset tunteet helpottavat näkemään vaihtoehtoja, löytämään uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja ne auttavat meitä jaksamaan arjessa. Siinä missä negatiivisten tunteiden tarkoitus on kaventaa havaintokenttää, myönteiset taas avartavat ajatteluamme.

Ratkaisun mahdollistaja
Ratkaisukeskeisyys on vuorovaikutuksellista, tavoitteellista, tulevaisuusorientoitunutta, asiakaslähtöistä ja voimavarakeskeistä.  Ratkaisukeskeisyys ilmenee kommunikaatiossa, tavassa puhua, kuunnella ja tarkentaa. Ratkaisukeskeinen opettaja auttaa löytämään uusia, vaihtoehtoisia tapoja toimia omassa työyhteisössä ja yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien kanssa.

Viisas vuorovaikuttaja ja vastuullinen vaikuttaja
Vuorovaikutus parhaimmillaan on lempeästi kohti menemistä, ratkaisua hakevaa ja viisas vuorovaikuttaja allekirjoittaa omat puhekuplansa. Viisas vuorovaikuttaja pystyy toimimaan aktiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Sekä toisten että omien ajatusten ja mielipiteiden sallitaan tulla näkyviksi. Opit tarkentavat ja laadukkaat tavat kysyä ja kommunikoida.  Viisas vuorovaikuttaja osaa toimia konfliktitilanteissa, mikä helpottaa työskentelyä eri verkostoissa, oppilashuoltoryhmissä sekä mahdollistaa luontevan kommunikaation koulun ja kodin välillä.

Innostava inspiroija ja myönteinen oivaltaja
Keskeistä on narratiivinen ote, jonka myötä tarinoita voi rakentaa uudelleen ja löytää vaihtoehtoisia näkökulmia. Myönteinen oivaltaja osaa poimia ”ongelmatarinasta” uudet keinot ja myönteiset poikkeamat. Myönteinen oivaltaja kannustaa oppijoitaan ja on kiinnostunut heidän voimavaroistaan ja vahvuuksistaan. Oivaltaja käsikirjoittaa myönteistä oppimispolkua.

Hinta

75€ sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

2.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.