Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tunnesyöminen – terapeuttiset menetelmät, ravitsemus ja kehotietoisuus 2 op

Koulutus auttaa ymmärtämään, mistä tunnesyömisessä on kyse. Saat tästä koulutuksessa apua mielen ja syömisen taitojen harjoitteluun. Lisäksi koulutus auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään tunteita ja muuttamaan samalla ajattelua, asennoitumista sekä suhdetta omaan itseen ja syömiseen. Koulutus auttaa hahmottamaan keho-mieliyhteyden sekä siedettävän kehosuhteen luomisen merkitystä syömishäiriökuntoutuksessa.

Aika ja paikka

Ti 26.3., ti 23.4. ja ke 22.5.2019 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät erilaisten syömishäiriöasiakkaiden kanssa.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat syömishäiriöihin erikoistunut psykoterapeutti Sarianna Virpikari, ravitsemusterapeutti Emilia Leinonen ja psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti Tuuli Halttu, jotka työskentelevät syömishäiriöasiakkaiden kuntoutuksen parissa.

Sisältö

Koulutus koostuu kolmesta lähiopetusmoduulista, jotka linkittyvät toisiinsa. Ope­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta kolme päivää sekä it­se­näi­stä työskentelyä lähipäivien välissä.

Moduuli I: Tunnesyöminen  ja terapeuttiset menetelmät hoidossa
Ti 26.3.2019 klo 9.00–16.00
Sarianna Virpikari

 • Mitä on tunnesyöminen
 • Tunteiden merkitys ja vaikutus
 • Terapeuttiset menetelmät apuna tunnesyöjän ohjaamisessa
 • Muutosvaihemalli apuna tunnesyöjän motivoinnissa
 • Itsensä hyväksyminen ja myötätunto osaksi toipumista

Moduuli II: Ravitsemuskuntoutus
Ti 23.4.2019 klo 9.00–16.00
Emilia Leinonen

 • Täsmäsyöminen perustana toipumiselle
 • Tukea tietoisuustaidoista ja tietoisesta syömisestä sekä itsen äärelle pysähtymisestä
 • Tunnesyömiseen liittyvien ajatusten työstäminen
 • Tasapainoinen herkuttelu

Moduuli III: Psykofyysinen lähestymistapa osana syömishäiriöiden hoitoa
Ke 22.5.2019 klo 9.00–16.00
Tuuli Halttu

 • Mitä lähestymistavalla tarkoitetaan ja miten psykofyysinen fysioterapia/tanssi-liiketerapia voi olla apuna syömishäiriökuntoutuksessa?
 • Kehotietoisuus, kehosuhde ja kehonkuva
 • Kehonhahmottaminen
 • Hellittäminen, salliminen, rentoutuminen
 • Päivä sisältää kehotietoisuusharjoittelua käytännössä. Harjoituksia tehdään itsekseen sekä pareittain. Käytäntö sidotaan teoriatietoon.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

450 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

11.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.