Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Toimintaympäristö ja strategia 5 op (LY) - HAJO1201

Aika ja paikka

pe-la 4.-5.10., pe klo 16.30-19.45, la klo 9.00-14.15
pe-la 18.-19.10.2019, pe klo 16.30-19.45, la klo 9.00-14.15

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Timo Aarrevaara
Rauno Rusko

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa organisaatioiden toimintaympäristön käsitteet ja hallinnon eettiset lähtökohdat
- tunnistaa strategisen ohjauksen ja johtamisen roolin organisaatioiden johtamisessa
- tunnistaa keskeiset toimintaympäristöjen muutokseen vaikuttavat tekijät yritysten, julkisten organisaatioiden sekä hybridiorganisaatioiden ilmiöinä.

Sisältö

Teoriat organisaatioiden toimintaympäristön muutoksista, strategiakoulukunnat, strateginen ohjaus, organisaatioiden eettiset lähtökohdat ja arvoympäristö, organisaatioiden kyky kehittää sisäistä toimintaa vastaamaan ulkoisia tarpeita.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (20 h, 2 op) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (3 op)

Vaadittavat suoritukset

HAJO1201A Opintopäiväkirja (2 op)
HAJO1201B Kirjallisuus (3 op)

Tentti

Tentti ma 11.11.2019 klo 17.00-21.00, uusintatenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Hughes, Public Management and Administration. An Introduction. 4th edition.
TAI
Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. 1998 (tai uudempi). Strategy safari: Your complete guide through the wilds of strategic management.
JA Artikkelikokoelma (Optimassa