Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tietosuoja ja hallinnollinen tietoturva

Aika ja paikka

To 5.4.2018
klo 9.00-15.30

Ylivieska, etäluentona Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa

Kohderyhmä

Kunta-alan eri organisaatioiden esimiehet, tietosuojaprojekteihin osallistuvat sekä tietoturva- ja tietosuojavastaavat

Kouluttaja

Tekniikan tohtori, DI Antti Evesti, KPMG Oy

Sisältö

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus huolehtia henkilötietojen, mm. asiakastietojen ja henkilöstöä koskevien tietojen käsittelystä GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Tietosuojavelvoitteisiin on hyvä valmistautua suunnitelmallisesti, ja valmistautumisessa tarvitaan ymmärrystä johdon vastuista, tietosuojan perusteista ja tietosuojan kehitystyöstä.

Organisaatioiden tulee tiedostaa toimintansa prosesseissa käsiteltävät henkilötiedot sekä perustelut tiedon käsittelylle. Lisäksi on laadittava tarvittava dokumentaatio mm. GDPR:n edellyttämän osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

Koulutuksessa käydään läpi henkilötietojen suojaamista hallinnollisesta näkökulmasta ja siihen liittyvästä käytännön kehitystyöstä organisaatioissa. Osallistujat saavat kattavan tietopaketin rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja hyvät lähtökohdat tietosuojan kehitystyöhön.

Päivän sisältö (alustava)

 • Tietoturvan ja tietosuojan ero
 • Kuinka hallinnollinen tietoturva ja tietosuoja liittyvät toisiinsa?
 • Johdon vastuu ja velvollisuudet tietosuojan toteuttamisessa
 • Hallinnollinen tietoturva – mihin toimenpiteisiin johdon on ryhdyttävä?
  • Dokumentaatio
  • Prosessit
  • Riskien arviointi
  • Jatkuva kehittäminen
 • Tietosuoja-asetus (GDPR)
  • Organisaation ydinprosessit ja niissä tarvittavat henkilöprosessit
  • Tietovirrat
  • Politiikat ja ohjeet

Tietosuojan vaikutusten arviointi (PIA) ja milloin sitä tarvitaan?

Hinta

190 € Ylivieskassa, 180 € Kuusamossa, 170 € Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit, Kuusamossa myös lounaan.

Ilmoittautuminen

21.3. mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.