Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op (OY) - ay040404A

Health technology and rehalibilitation

Aika ja paikka

Tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata toimintakykyä moniulotteisesti ja analysoida siihen liittyviä tekijöitä, kuten ikääntymistä, sairauksien, vammojen ja traumojen aiheuttamaa vajaakuntoisuutta. Opiskelija osaa arvioida terveysteknologian, kuntoutuksen ja apuvälineiden mahdollisuuksia edellä mainittujen toimintakykyongelmien kuntoutuksessa ja asiakkaan ohjaamisessa. Opiskelija tunnistaa ympäristön suunnittelun merkityksen ikääntyneiden ja vammaisten itsenäisen elämän ja esteettömän liikkumisen kannalta. Opiskelija osaa kuvata apuvälineiden hankintaprosessin ja arvioida sen toteutusta.

Sisältö

1. Toimintakyky ja siihen liittyvät muutokset
2. Esteetön ympäristö, liikuntavammaisuus ja ympäristön hallintalaitteet
3. Asiakkaan ohjaaminen
4. Teknologian mahdollisuudet kuntoutuksessa
5. Apuvälineiden hankintaprosessi

Oppimateriaali

Verkossa oleva oppi- ja luentomateriaali, ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita
Anna-Liisa Salminen. 2010 (toim.) Apuvälinekirja. Kehitysvammaliitto.

Opetus- ja suoritustavat

Verkko-opinnot; verkkoluentoihin perehtyminen, kirjallisuuteen perehtyminen ja käsitekarttatehtävät ja syventävä kirjallinen essee yhdestä teemasta

Arviointi

0-5

Huomioitavaa

Tiedot tarkentuvat syksyn 2019 aikana.

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.