Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op (OY) - ay040404A

Health technology and rehalibilitation

Aika ja paikka

Kevät 2020, tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1)      osaa arvioida ikääntymisen, sairauksien, traumojen vammaisuuden ja vajaakuntoisuuden aiheuttamia toimintakyvyn muutoksia
2)      osaa arvioida yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia terveysteknologian kehitykseen kuntoutuksessa
3)      osaa arvioida apuvälineiden, ympäristönhallintalaitteiden ja terveysteknologisten laitteiden tai palvelujen mahdollisuuksia toimintakyvyn edistämisessä ja esteettömyyden edistämisessä ICF-mallin mukaisesti
4)      osaa kuvata apuvälineiden hankintaprosessin sekä selittää sen yhteyttä kuntoutusprosesseihin ja asiakkaan toimintakykyyn
5)      osaa suunnitella ja arvioida terveysteknologiaa hyödyntävän laitteen tai palvelun näyttöön perustuen

Sisältö

Toimintakyky ja ICF-luokitus
Kuntoutuksen yhteiskunnalliset ajankohtaiset tarpeet ja terveysteknologia
Apuvälineet, ympäristönhallintalaitteet, terveysteknologiset tuotteet ja palvelut, esteettömyys
Apuvälineiden hankintaprosessi, kuntoutusprosessi
Terveysteknologisten laitteiden ja palvelujen vaikuttavuus ja käytettävyys

Arviointiasteikko

1-5 / hylätty

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Lisätiedot

Lähtökohtaisesti opintojakson opetuskieli on suomi, mutta sen voi suorittaa myös englannin kielellä. Lisätietoja kesäyliopiston toimistolta tai vastuuopettajalta.

Huomioitavaa

Tiedot tarkentuvat syksyn 2019 aikana.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan aikataulujen vahvistuttua.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.