Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tenttiminen kesäyliopistossa

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautuminen tehdään näillä nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (ks. linkki sivun oik. reunassa olevassa laatikossa). Ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhelimitse eikä sähköpostitse.

Tenttipaikka

Tarkista tenttipaikka tenttikalenterista tai siitä kesäyliopiston toimipaikasta, jonne olet ilmoittautunut opiskelijaksi.

Tenttitilanne

Opiskelijat pyydetään tenttisaliin n. 15 minuuttia ennen tentin alkamista. Tenttipaperin saa kääntää vasta tentinvalvojan annettua siihen luvan. Tentin alusta voi myöhästyä puoli tuntia; tämän jälkeen tenttiin ei voi enää osallistua. Tenttiin varataan mukaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Vastauspaperit ja kysymykset annetaan tenttipaikalla. Tentin aikana voi lisää paperia pyytää tarvittaessa tentinvalvojilta. Omia papereita ei tentissä saa käyttää eikä olla esillä. Laukut ja takit jätetään tenttisalin reunalle. Matkapuhelimet eivät saa olla tentin aikana esillä. Tenttipaperit palautetaan tentinvalvojalle, joka tarkistaa tenttijän henkilöllisyyden.

Tenttitulokset

Tenttitulokset ilmoitetaan oppiaineesta riippuen sen avoimen yliopiston opintorekisterissä, jonka alaisia opintoja opiskelija suorittaa. Tuloksia tenteistä ja esseistä voi kysyä myös kesäyliopiston toimipaikoista.

Opettajien lomien aikaan tenttitulokset voivat tulla viiveellä. Jos tuloksia ei ole tullut, uusintatenttiin ei tarvitse ilmoittautua ennen tulosten saapumista. Kyseisissä tapauksissa tenttiin ehtii siis ilmoittautua myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen tenttiä.

Siirtotentit

Jos opiskelija opiskelee jossain muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa, hänellä on mahdollisuus osallistua maksulliseen siirtotenttiin, mikäli tenttipäivät sopivat kesäyliopiston ohjelmaan. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että tenttikysymykset lähetetään ajoissa kesäyliopiston toimistoon. Ks. lisätiedot (esim. hinnoittelu) toimipaikkakohtaisilta sivuilta.

Tiedustelut

Tenttimiseen ja siirtotentteihin liittyvistä asioista saa lisätietoa kesäyliopiston toimipaikoista.