Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Ohje: Klikkaa haluamaasi tenttiä ilmoittautuaksesi siihen. Jos tenttikalenteri ei näy mobiililaitteella kokonaan, vieritä sivua vaakasuunnassa.

Löydät Oulun yliopistolla Linnanmaalla pidettävien tenttien salit tästä kartasta: Linnanmaan kampusalue (pdf)

Näytä:

Tenttipäivä Tentittävät aineet Toimipaikka Tenttipaikka
16.10.19 17:00-20:00 SOPIMUS- JA YHTEISöOIKEUS 5 OP (OY)
Lopputentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.10.19 17:00-20:00 KAUPPATIEDE 25 OP (OY)
Rahoitusmarkkinat
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L3 (HUOM! Salimuutos)
21.10.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
21.10.19 17:00-19:00 PSYKOLOGIA 25 OP (OY)
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (OY)
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
28.10.19 17:00-20:00 JAPANI-OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali IT115
28.10.19 17:00-20:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali IT115 (HUOM! Salimuutos)
28.10.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Mitä historia on ja mihin sitä tarvitaan? Orientaatio historiantutkimukseen
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali IT115 (HUOM! Salimuutos)
28.10.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali IT115 (HUOM! Salimuutos)
28.10.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali IT115 (HUOM! Salimuutos)
04.11.19 17:00-19:00 PSYKOLOGIA 25 OP (OY)
Psykologian sovellukset I: terveyden ja mielenterveyden psykologia
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
04.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
04.11.19 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 25 OP (OY)
Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, L8
04.11.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (Rästi)
Maksullinen rästitentti / lkv. 2018-2019
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
04.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
04.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
04.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
04.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
04.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
04.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
04.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
04.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
07.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
08.11.19 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN RAKENNE 5 OP (OY)
Suomen kielen rakenne
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
08.11.19 17:00-20:00 MARKKINOINNIN PERUSTEET 5 OP (OY)
Lopputentti
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
11.11.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5 (HUOM! Salimuutos)
11.11.19 17:00-20:00 KASVATUSTIEDE 25 OP (OY)
Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5 (HUOM! Salimuutos)
11.11.19 17:00-20:00 KIRJANPITO JA TULOSLASKENTA 5 OP (OY)
Uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5 (HUOM! Salimuutos)
11.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5 (HUOM! Salimuutos)
12.11.19 17:00-20:00 VIRON KIELIKURSSIT (OY)
Viron alkeiskurssi
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
12.11.19 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
12.11.19 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi II
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
12.11.19 17:00-20:00 JAPANIN KIELIKURSSIT (OY)
Japanin alkeiskurssi I
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
12.11.19 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi II
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
18.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Suomen kulttuurifilosofinen perinne
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
18.11.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Suomen kulttuurifilosofinen perinne
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.11.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.11.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin (Rästi)
Maksullinen rästitentti / lkv. 2018-2019
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.11.19 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Toimintaympäristö ja strategia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.11.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Luentotentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
22.11.19 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielen kehitys ja vaihtelu
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
25.11.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaali perspektiivi
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
25.11.19 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
25.11.19 17:00-21:00 Ravitsemustieteen perusteet
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
25.11.19 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE
Ravitsemustieteen perusteet
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
27.11.19 17:00-20:00 MARKKINOINNIN PERUSTEET 5 OP (OY)
Lopputentti
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L8
02.12.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
02.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
02.12.19 17:00-20:00 JAPANI-OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
02.12.19 17:00-20:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
02.12.19 17:00-20:00 RUOTSIN KIELI 25 OP (OY)
Grammatik 1 (syksy)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
02.12.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Mitä historia on ja mihin sitä tarvitaan? Orientaatio historiantutkimukseen
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
02.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
02.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L5
09.12.19 17:00-20:00 BUSINESS WRITING (OY)
Business Writing
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
09.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
09.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
09.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
09.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
09.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
09.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Kuusamo Kuusamon lukio
09.12.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
11.12.19 17:00-20:00 SOPIMUS- JA YHTEISöOIKEUS 5 OP (OY)
Lopputentti
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
13.12.19 17:00-20:00 MARKKINOINNIN PERUSTEET 5 OP (OY)
Lopputentti
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
16.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
1. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
16.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
16.12.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
16.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
16.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
16.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
16.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
16.12.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
16.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
1. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
16.12.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
16.12.19 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Talouden uudet muodot
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
17.12.19 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
18.12.19 17:00-20:00 KAUPPATIEDE 25 OP (OY)
Suomen talous ja talouspolitiikka
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6
10.01.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Äänne- ja muoto-oppi
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
10.01.20 17:00-20:00 KAUPPATIEDE 25 OP (OY)
Rahoitusmarkkinat
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 JAPANI-OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELI 25 OP (OY)
Grammatik 1 (syksy)
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Mitä historia on ja mihin sitä tarvitaan? Orientaatio historiantutkimukseen
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
13.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
13.01.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
13.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
Kuusamo Kuusamon lukio
13.01.20 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Toimintaympäristö ja strategia
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
13.01.20 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
1. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
13.01.20 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE
Ravitsemustieteen perusteet
1. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
14.01.20 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
14.01.20 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
14.01.20 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
14.01.20 17:00-20:00 KIINAN KIELIKURSSIT (OY)
Kiinan kielen peruskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
14.01.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN RAKENNE 5 OP (OY)
Suomen kielen rakenne
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
21.01.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Lauseoppi
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
24.01.20 17:00-20:00 KAUPPATIEDE 25 OP (OY)
Suomen talous ja talouspolitiikka
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
27.01.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
27.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
1. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
27.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
27.01.20 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
27.01.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
27.01.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
27.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
27.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
1. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
27.01.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
27.01.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
27.01.20 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
27.01.20 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
30.01.20 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
31.01.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielen kehitys ja vaihtelu
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
31.01.20 17:00-20:00 SOPIMUS- JA YHTEISöOIKEUS 5 OP (OY)
Lopputentti
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
03.02.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Talouden uudet muodot
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
07.02.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
10.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
2. Uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
10.02.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELI 25 OP (OY)
Grammatik 1 (syksy)
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
10.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
10.02.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
10.02.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
10.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
2. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
10.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
10.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
10.02.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
10.02.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
11.02.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
14.02.20 17:00-20:00 KAUPPATIEDE 25 OP (OY)
Rahoitusmarkkinat
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
17.02.20 17:00-20:00 BUSINESS WRITING (OY)
Business Writing
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
17.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
Kuusamo Kuusamon lukio
17.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
17.02.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielenhuolto
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
17.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
17.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
17.02.20 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
17.02.20 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
2. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
17.02.20 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE
Ravitsemustieteen perusteet
2. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
18.02.20 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.02.20 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.02.20 17:00-20:00 KIINAN KIELIKURSSIT (OY)
Kiinan kielen peruskurssi I
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.02.20 17:00-20:00 BUSINESS WRITING (OY)
Business Writing
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.02.20 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.02.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Äänne- ja muoto-oppi
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
24.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.02.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.02.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
1. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
24.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
24.02.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
24.02.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
1. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio
24.02.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Henkilöstön ja työvoinnin johtaminen
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
26.02.20 17:00-20:00 KAUPPATIEDE 25 OP (OY)
Suomen talous ja talouspolitiikka
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
09.03.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Lauseoppi
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
09.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
09.03.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
09.03.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
09.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
1. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
09.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
09.03.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
09.03.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
09.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
1. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio
09.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
16.03.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN RAKENNE 5 OP (OY)
Suomen kielen rakenne
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
16.03.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Johtamisen psykologia I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
17.03.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
23.03.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielen kehitys ja vaihtelu
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
23.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
2. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
23.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
23.03.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
23.03.20 17:00-20:00 Tieto, arvot ja ihmisyys
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
23.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
2. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
23.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
23.03.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
23.03.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
23.03.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Toimintaympäristö ja strategia
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
23.03.20 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
2. Uusinta
Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.03.20 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.03.20 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.03.20 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.03.20 17:00-20:00 KIINAN KIELIKURSSIT (OY)
Kiinan kielen peruskurssi I
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
24.03.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
30.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
1. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio
30.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
30.03.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielenhuolto
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
30.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
1. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
30.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
30.03.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
30.03.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Talouden uudet muodot
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
06.04.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Äänne- ja muoto-oppi
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
06.04.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
06.04.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
06.04.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
06.04.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
06.04.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
06.04.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
06.04.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
1. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
06.04.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio
06.04.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
06.04.20 17:20-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Henkilöstön ja työvoinnin johtaminen
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
20.04.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Suomen kulttuurifilosofinen perinne
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
20.04.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Lauseoppi
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
20.04.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELI 25 OP (OY)
Grammatik 1 (kevät)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
20.04.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Suomen kulttuurifilosofinen perinne
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
20.04.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
27.04.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Johtamisen psykologia I
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
04.05.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
04.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
04.05.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
11.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
11.05.20 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielenhuolto
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, tenttisali ilmoitetaan myöhemmin
11.05.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
11.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
11.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
11.05.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
11.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio
11.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.05.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
18.05.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELI 25 OP (OY)
Grammatik 1 (kevät)
1. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.05.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
18.05.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Henkilöstön ja työvoinnin johtaminen
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
25.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. uusinta
Kuusamo Kuusamon lukio
25.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
25.05.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
25.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
25.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. uusinta
Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupungintalo, os. Ollintie 26
25.05.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
01.06.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
01.06.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
01.06.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
08.06.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
08.06.20 17:00-21:00 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT 40 OP (LY)
Johtamisen psykologia I
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
15.06.20 17:00-20:00 RUOTSIN KIELI 25 OP (OY)
Grammatik 1 (kevät)
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
15.06.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
15.06.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
2. uusinta
Ylivieska Kulttuurikeskus Akustiikka, os. Koulukatu 2
15.06.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
2. Uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin