Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Ohje: Klikkaa haluamaasi tenttiä ilmoittautuaksesi siihen. Jos tenttikalenteri ei näy mobiililaitteella kokonaan, vieritä sivua vaakasuunnassa.

Löydät Oulun yliopistolla Linnanmaalla pidettävien tenttien salit tästä kartasta: Linnanmaan kampusalue (pdf)

Näytä:

Tenttipäivä Tentittävät aineet Toimipaikka Tenttipaikka
17.12.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.01.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali ilmoitetaan myöhemmin
07.01.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot
1. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
07.01.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Sukupuoli ja tasa-arvo
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.01.19 17:00-20:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
07.01.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.01.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
kirjallisuustentti
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.01.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Kuusamo Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
07.01.19 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.01.19 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.01.19 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.01.19 17:00-20:00 RANSKAN KIELIKURSSIT (OY)
Ranskan alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.01.19 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.01.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.01.19 16:00-20:00 YLEINEN TEOLOGIA 25 OP (UEF)
Yleinen teologia 25 op
Yleinen kirjallisuuden tenttipäivä.
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
14.01.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Kuusamo Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
14.01.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op Kirjallisuus
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
14.01.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
14.01.19 17:00-20:00 PALVELUMUOTOILU 25 OP (LY)
Palvelujen markkinointi
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.01.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.01.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Mitä historia on ja mihin sitä tarvitaan? Orientaatio historiantutkimukseen
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
21.01.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
1. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
21.01.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
21.01.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
21.01.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
21.01.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.02.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.02.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
04.02.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Kuusamo Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
04.02.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
04.02.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op Kirjallisuus
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
04.02.19 17:00-20:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
04.02.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
1. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
04.02.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.02.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.02.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
11.02.19 17:00-20:00 PALVELUMUOTOILU 25 OP (LY)
Palvelujen markkinointi
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.02.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.02.19 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
12.02.19 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
12.02.19 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
12.02.19 17:00-20:00 RANSKAN KIELIKURSSIT (OY)
Ranskan alkeiskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
12.02.19 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.02.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys
1. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
18.02.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaali perspektiivi
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.02.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
25.02.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
25.02.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
kirjallisuustentti
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
25.02.19 17:00-21:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
25.02.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Kuusamo Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
04.03.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
04.03.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.03.19 16:00-20:00 YLEINEN TEOLOGIA 25 OP (UEF)
Yleinen teologia 25 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
04.03.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Kuusamo Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
04.03.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op Kirjallisuus
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
04.03.19 16:00-20:00 YLEINEN TEOLOGIA 25 OP (UEF)
Yleinen teologia 25 op
Yleinen kirjallisuuden tenttipäivä.
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
11.03.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä
2. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
11.03.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.03.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.03.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin
11.03.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.03.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Uusin aika
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
19.03.19 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
19.03.19 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
19.03.19 17:00-20:00 RANSKAN KIELIKURSSIT (OY)
Ranskan alkeiskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
19.03.19 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.19 17:00-20:00 KAUPPATIEDE 25 OP (OY)
Markkinoinnin perusteet
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
25.03.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot
2. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
25.03.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Sukupuoli ja tasa-arvo
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
25.03.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
25.03.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
01.04.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
01.04.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
01.04.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Kuusamo Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
01.04.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op Kirjallisuus
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
01.04.19 16:00-20:00 YLEINEN TEOLOGIA 25 OP (UEF)
Yleinen teologia 25 op
Yleinen kirjallisuuden tenttipäivä.
Ylivieska Yleinen kirjallisuuden tenttipäivä.
01.04.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
01.04.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.04.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
2. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
08.04.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali takentuu myöhemmin
08.04.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.04.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus johtamisen psykologiaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.04.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.04.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
15.04.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Aatteiden ja oppien historia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.04.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
29.04.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
29.04.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
2. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
29.04.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
29.04.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
29.04.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Uusin aika
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
06.05.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op Kirjallisuus
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
06.05.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Kuusamo Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
06.05.19 16:00-20:00 YLEINEN TEOLOGIA 25 OP (UEF)
Yleinen teologia 25 op
Yleinen kirjallisuuden tenttipäivä.
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
06.05.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
06.05.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
06.05.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin
06.05.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.05.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys
2. uusintatentti
Raahe Ilmoitetaan myöhemmin
13.05.19 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaali perspektiiv
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.05.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.05.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus johtamisen psykologiaan
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.05.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.05.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.05.19 17:00-21:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Aatteiden ja oppien historia
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
25.05.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
03.06.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op Kirjallisuus
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
03.06.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Kuusamo Kuusamo-opisto, luokka 1, Kitkantie 35, 93600 Kuusamo
03.06.19 16:00-20:00 YLEINEN TEOLOGIA 25 OP (UEF)
Yleinen teologia 25 op
Yleinen kirjallisuuden tenttipäivä.
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.
03.06.19 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
03.06.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Uusin aika
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
03.06.19 17:00-21:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
17.06.19 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Aatteiden ja oppien historia
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
17.06.19 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE JA JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus johtamisen psykologiaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
24.06.19 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.11.19 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia 5 op
Ylivieska Ilmoitetaan myöhemmin.