Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Ohje: Klikkaa haluamaasi tenttiä ilmoittautuaksesi siihen. Jos tenttikalenteri ei näy mobiililaitteella kokonaan, vieritä sivua vaakasuunnassa.

Löydät Oulun yliopistolla Linnanmaalla pidettävien tenttien salit tästä kartasta: Linnanmaan kampusalue (pdf)

Näytä:

Tenttipäivä Tentittävät aineet Toimipaikka Tenttipaikka
23.10.17 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
23.10.17 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
23.10.17 17:00-19:00 PSYKOLOGIA 25 OP (OY)
Psykologian sovellukset I: terveyden ja mielenterveyden psykologia
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria
1. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Kirjallisuusterapia
1. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-20:00 KASVATUSTIEDE 25 OP (OY)
Kasvatusfilosofia
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Orientaatio historiantutkimukseen
luentotentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Suomen kielen rakenne
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-20:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Kuusamo Kuusamon lukio
30.10.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
30.10.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
30.10.17 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
Kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
02.11.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
Ylivieska Kesäyliopiston toimisto, Koulukatu 2, Ylivieska.
06.11.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Kirjallisuushistoria 4: Suomi
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
06.11.17 17:00-20:00 KASVATUSTIEDE 25 OP (OY)
Kasvatuspsykologia
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
06.11.17 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielen kehitys ja vaihtelu
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
06.11.17 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
06.11.17 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
06.11.17 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE 35 OP (LY)
Julkinen johtaminen ja toimintaympäristö
kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
09.11.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
Ylivieska Kesäyliopiston toimisto, Koulukatu 2, Ylivieska.
13.11.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
13.11.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
13.11.17 17:00-20:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Luentotentti
Kuusamo Kuusamon lukio
13.11.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
13.11.17 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Luentotentti, uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali PR104
13.11.17 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
Oulu Oulun ylopisto, Linnanmaa, sali PR104
13.11.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.11.17 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
Luentotentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
14.11.17 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LuTK)
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.11.17 17:00-20:00 VIRON KIELIKURSSIT (OY)
Viron alkeiskurssi
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.11.17 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi II
Kesäkurssin 2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
14.11.17 17:00-20:00 JAPANIN KIELIKURSSIT (OY)
Japanin kielen alkeiskurssi I
Kesäkurssin 2.uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
14.11.17 17:00-20:00 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK)
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
20.11.17 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
20.11.17 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
20.11.17 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
20.11.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
20.11.17 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
20.11.17 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Suomen kulttuurifilosofinen perinne
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
20.11.17 17:00-21:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita
Merkitse lisätietoja kohtaan minkä osa-alueen tenttiin ilmoittaudut:
- Globalisaatio 5 op
- Kasvatussosiologia 5 op
- Perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
- Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op
- Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus 5 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
23.11.17 17:00-20:00 ERITYISPEDAGOGIIKKA 25 OP (OY)
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
1. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
23.11.17 17:00-20:00 ERITYISPEDAGOGIIKKA 25 OP (OY)
Erityispedagogiikan peruskurssi, 1. uusinta
Tentti
Kuusamo Kuusamon lukio
23.11.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op
Ylivieska Kesäyliopiston toimisto, Koulukatu 2, Ylivieska.
27.11.17 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaali perspektiivi
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
27.11.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaali perspektiivi
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
27.11.17 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Elimistön rakenne ja toiminta
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
27.11.17 17:00-21:00 LääKETIETEEN PERUSTEITA 25 OP (UEF)
Elimistön rakenne ja toiminta
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR104
04.12.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.12.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Kirjallisuusterapia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.12.17 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Orientaatio historiantutkimukseen
luentotentti, 1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.12.17 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.12.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
Ylivieska Kesäyliopiston toimisto, Koulukatu 2, Ylivieska
11.12.17 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.17 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Suomen kielen rakenne
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.17 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.17 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE 35 OP (LY)
Julkinen johtaminen ja toimintaympäristö
kirjallisuustentti, 1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.17 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti, 1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.17 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Liikunnan turvallisuus
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.17 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
1. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.17 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
Kirjallisuustentti, 1. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
12.12.17 17:00-20:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Kuusamo Kuusamon lukio
14.12.17 17:00-20:00 ERITYISPEDAGOGIIKKA 25 OP (OY)
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
2. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
14.12.17 17:00-20:00 ERITYISPEDAGOGIIKKA 25 OP (OY)
Erityispedagogiikan peruskurssi, 2. uusinta
Tentti
Kuusamo Kuusamon lukio
18.12.17 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.12.17 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
18.12.17 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.12.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Estetiikka, poetiikka, retoriikka
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.12.17 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus
1. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.12.17 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielen kehitys ja vaihtelu
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.12.17 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.12.17 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.01.18 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Sukupuoli ja tasa-arvo
1. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.01.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
08.01.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.01.18 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.01.18 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.01.18 17:00-20:00 JAPANIN KIELIKURSSIT (OY)
Japanin alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.01.18 17:00-20:00 PORTUGALIN KIELIKURSSIT (OY)
Portugalin alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.01.18 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.01.18 17:00-20:00 RANSKAN KIELIKURSSIT (OY)
Ranskan alkeiskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.01.18 17:00-20:00 KIINAN KIELIKURSSIT (OY)
Kiinan kielen peruskurssi I
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.01.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
Ylivieska Kesäyliopiston toimisto, Koulukatu 2, Ylivieska.
15.01.18 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.01.18 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
15.01.18 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Orientaatio historiantutkimukseen
luentotentti, 2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.01.18 17:00-20:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti
Kuusamo Kirjallisuustentti
15.01.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin
Kirjallisuustentti, 2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.01.18 17:00-21:00 HALLINTOTIEDE 35 OP (LY)
Julkinen johtaminen ja toimintaympäristö
kirjallisuustentti, 2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.01.18 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Elimistön rakenne ja toiminta
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.01.18 17:00-21:00 LääKETIETEEN PERUSTEITA 25 OP (UEF)
Elimistön rakenne ja toiminta
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
15.01.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
Kirjallisuustentti 2. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
17.01.18 18:00-21:00 Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito
1. tenttikerta.
Ylivieska Tenttipaikka ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostilla.
22.01.18 17:00-20:00 KIRJALLISUUS 35 OP (OY)
Valinnaiset opintojaksot: Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
22.01.18 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
22.01.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
22.01.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
22.01.18 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Liikunnan turvallisuus
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
22.01.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
1. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
29.01.18 17:00-21:00 RAVITSEMUSTIEDE 25 OP (UEF)
Ravitsemustieteen perusteet
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
30.01.18 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Suomen kielen rakenne
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
05.02.18 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentu myöhemmin
05.02.18 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
05.02.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
05.02.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
05.02.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
1. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
12.02.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
Tentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
13.02.18 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.02.18 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.02.18 17:00-20:00 JAPANIN KIELIKURSSIT (OY)
Japanin alkeiskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.02.18 17:00-20:00 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Kielen kehitys ja vaihtelu
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.02.18 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.02.18 17:00-20:00 PORTUGALIN KIELIKURSSIT (OY)
Portugalin alkeiskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.02.18 17:00-20:00 RANSKAN KIELIKURSSIT (OY)
Ranskan alkeiskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
13.02.18 17:00-20:00 KIINAN KIELIKURSSIT (OY)
Kiinan kielen peruskurssi I
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
19.02.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
19.02.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaali perspektiivi
1. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.02.18 17:00-20:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista uuteen aikaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.02.18 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Liikunnan turvallisuus
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
05.03.18 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
05.03.18 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
12.03.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
12.03.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
2. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
12.03.18 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Liikunta ja sairaudet
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.03.18 18:00-21:00 Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito
2. Tenttikerta.
Ylivieska Tenttipaikka ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostilla.
19.03.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.18 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan alkeiskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.18 17:00-20:00 ESPANJAN KIELIKURSSIT (OY)
Espanjan jatkokurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.18 17:00-20:00 JAPANIN KIELIKURSSIT (OY)
Japanin alkeiskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.18 17:00-20:00 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian alkeiskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.18 17:00-20:00 PORTUGALIN KIELIKURSSIT (OY)
Portugalin alkeiskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnamaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.18 17:00-20:00 RANSKAN KIELIKURSSIT (OY)
Ranskan alkeiskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
20.03.18 17:00-20:00 KIINAN KIELIKURSSIT (OY)
Kiinan kielen peruskurssi I
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.03.18 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Sukupuoli ja tasa-arvo
2. uusinta
Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.03.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.03.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Suomen kulttuurifilosofinen perinne
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.03.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
1. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
09.04.18 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.04.18 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
09.04.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.04.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
09.04.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
Kirjatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
12.04.18 17:00-20:00 ERITYISPEDAGOGIIKKA 25 OP (OY)
Oppimisen moninaisuus 5 op
Tentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
23.04.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia
2. uusinta
Oulu Oulu yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
23.04.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
23.04.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
23.04.18 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Liikunta ja sairaudet
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.04.18 17:00-20:00 ERITYISPEDAGOGIIKKA 25 OP (OY)
Oppimisen moninaisuus 5 op
1. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
07.05.18 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.05.18 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
07.05.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.05.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
1. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.05.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
2. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
14.05.18 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaali perspektiivi
2. uusinta
* Syksyllä opinnot aloittavien tentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
14.05.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
Kirjatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
16.05.18 18:00-21:00 Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito
3. Tenttikerta.
Ylivieska Tenttipaikka ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostilla.
17.05.18 17:00-20:00 ERITYISPEDAGOGIIKKA 25 OP (OY)
Oppimisen moninaisuus 5 op
2. uusintatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
21.05.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
21.05.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
28.05.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa
2. uusinta
Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
28.05.18 17:00-21:00 LIIKUNTALääKETIEDE 25 OP (UEF)
Liikunta ja sairaudet
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.06.18 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
04.06.18 16:00-20:00 FARMASIA 25 OP (UEF)
Kirjallisuustentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia
04.06.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.06.18 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
2. uusinta
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
18.06.18 17:00-21:00 ORGANISAATIOIDEN JA TYöYHTEISöJEN JOHTAMINEN 25 OP (LY)
Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
Kirjatentti
Raahe RP&KK, Merikatu 2, puukanslia