Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tekstioppi 5 op (OY) - ay694941P

Aika ja paikka

Kevät 2020, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.

Sisältö

Genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen medialukutaidon perusteet.

Suoritustapa

Luennot, verkko-opetus, laajennettu oppimispäiväkirja.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Hinta

98 €