Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tartu toimeen! Työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen

Aika ja paikka

Ti 24.9.19 klo 16.00-19.00 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe ja Ylivieska, koulutus toteutuu etäyhteydellä
Paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille kutsussa.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset, koulutus on suunnattu erityisesti perusopetuksessa toimiville

Kouluttaja

Toimintaterapeutti (SI-pätevyys), mindfulness-ohjaaja Merja Tompuri, www.arjentasapaino.net

Sisältö

Tartu toimeen -koulutus antaa työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen. Näiden työkalujen avulla voidaan vahvistaa oppilaan taitoa toiminnan aloittamiseen ja sen loppuun saattamiseen erityisesti silloin, kun sisäinen motivaatio ei ole vahvimmillaan ja toiminta vaatii ponnistelua. Pitkällä aikavälillä toimeen tarttumisen harjoittelu vahvistaa oppilaan motivaatiota, kasvun asennetta, itseohjautuvuutta sekä monia luonteenvahvuuksia kuten sinnikkyyttä ja itsesäätelyä. Koulutuksessa tutustutaan aloittamisen tukiin, haasteiden edessä ponnisteluun sekä tauottamisen keinoihin.

Koulutuksen taustalla vaikuttaa toimintaterapian luottamus toiminnan voimaan, positiivinen psykologia sekä tietoisuustaidot. Siinä otetaan huomioon oppilaan käytettävissä olevat voimavarat aina taidoista vireystilaan sekä se, miten ajatukset ja tunteet vaikuttavat toiminnan aloittamiseen ja siinä pysymiseen.

Työskentelytaitojen vahvistaminen palvelee kaikkia oppilaita sekä erityisesti heitä, joilla on haasteita toimeen tarttumisessa. Koulutuspäivänä käsiteltävien aiheiden pohjalta voidaan löytää ne painopisteet, joihin näiden oppijoiden kanssa kannattaa paneutua tarkemmin esimerkiksi erityisopetuksessa.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

75€ sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

9.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.