Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tarjouspyynnön laatiminen kunnan rakennusurakassa

Kunta järjestää useita merkittäviä rakennusurakoita, joiden onnistumisella sekä lopputuloksen laadun, että kustannusten osalta on suuri taloudellinen merkitys kunnalle. Julkisia rakennuksia käytetään pitkäaikaisesti ja niiden rakentamisprosesseissa tulee erityisesti huomioida mm. terveellisyys- ja turvallisuusnäkökohtia. Julkiset rakennukset ovat myös toteuttajalleen näytön paikka ja hyvä mahdollisuus tuoda esiin uusia innovatiivisia ratkaisuja. Huolellisella tarjouspyynnön laatimisella voidaan ennaltaehkäistä monta ongelmaa ja tarpeetonta murhetta ja saada onnistumisia sekä kunnalle että urakoitsijalle.

Aika ja paikka

Ti 8.10.2019 klo 9.00–15.30 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Raahessa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa; tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu teknisille johtajille, yhdyskuntajohtajille, palvelupäälliköille, rakennuttamispäälliköille, katupäälliköille, infrasta vastaaville ja kunnan rakennusurakoiden ympärillä työskenteleville henkilöille

Kouluttaja

Varatuomari Susanna Ijäs
Susanna Ijäs on toiminut Kuntaliiton lakiyksikön lakimiehenä seitsemän vuoden ajan sekä siviili- että hallintojuristina. Hän on toiminut myös kaupunginlakimiehen tehtävissä Hämeenlinnassa, kiinteistölakimiehenä Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin palveluksessa.

Sisältö

Soveltuvuusvaatimusten asettaminen kilpailuun osallistujille
–    vertailukelpoiset kriteerit
–    työyhteenliittymän määrittäminen
–    aliurakoitsijan hyväksyminen
Kriteerit hankinnan kohteelle
–    ero osallistujien kriteereihin
–    selkeät laatuvaatimukset kohteelle
Urakan valvonnan huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa
–    dokumentaatiovelvollisuus
–    kameravalvonnan edellytykset
Erityispiirteitä RS-urakan tarjouspyynnössä
–    takuuajan pituus
–    takuuaikana havaittujen virheiden toteaminen
–    virheiden korjaaminen takuuajan päätyttyä
–    lisä- ja muutostöiden rajapintojen havaitseminen

Hinta

230 € Oulussa / 220 € Kuusamossa / 210 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvit; Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

20.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.