Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tapahtumat ja kuinka niitä tehdään

Koulutus on pikaopas tapahtumiin ja niiden tekemiseen. Tapahtumien tekemistä helpottaa, kun perusasiat ovat tiedossa. Mitä lupia tarvitaan? Mitä tapahtumien tuottaminen maksaa ja kuinka paljon pitää varata aikaa? Entä minkälaista tapahtumatekniikkaa voidaan tarvita ja miten tapahtuma kohtaa asiakkaat? Miten tuotetaan saavutettava tapahtuma? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tämän koulutuksen aikana. Kurssin fokuksena ovat resursseiltaan pienehköt kulttuuri- ja yritystapahtumat.

Aika ja paikka

Pe-la 25.-26.1.19 pe klo 17.00-20.00 ja la 9.00-16.00

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen kutsussa

Kohderyhmä

Järjestöt, yhteisöt ja henkilöt jotka suunnittelevat tapahtumien järjestämistä tai kaipaavat lisäosaamista niiden tekemiseen

Kouluttaja

FM Emma Susi

Kouluttaja on toiminut taiteen ja kulttuurin tuottajana yli 10 vuotta lukuisissa tapahtumissa ja tuotannoissa. Hän myös opettaa ja kouluttaa kulttuurintuottamista ja projektojohtamista eri oppilaitoksissa ja yhteisöissä. Tällä hetkellä Emma työskentelee Uuden Muotoilun Yhdistyksen toiminnanjohtajana. www.emmasusi.com

Tavoitteet

Koulutuksen aika osallistuja kasvattaa ymmärrystään tapahtumatuotannon eri osa-alueista. Koulutuksen päätyttyä osallistujalla on vahvempi ote tapahtumien teknisiin ratkaisuihin, resursseihin liittyviin haasteisiin sekä tapahtumien markkinointiin ja saavutettavuuden kysymyksiin.

Sisältö

Tuottaja ja tapahtumat & tapahtumat projektina

 • Mitä tuottaja tekee ja mikä on tapahtuma?
 • Erilaiset ja eri volyymiset tapahtumat
 • Tapahtumien tuotantokaari ideoinnista ja esituotantovaiheesta jälkituotantoon

Tapahtumien resursointi

 • Miten tapahtuman hinta määrittyy?
 • Kuinka paljon tekeminen vaatii aika- ja henkilöresursseja?
 • Miten tapahtumia voi rahoittaa ja mitä budjetoinnissa tulee ottaa huomioon?
 • Peruasioita palveluiden ostamisesta

Tapahtumatekniikka & luvat

 • Tarvittavat luvat; keneltä pyydetään, mihin tarkoituksiin ja millä tavoin?
 • Miten hoidetaan järjestyksenvalvonta ja tapahtuma-alueen turvallisuus?
 • Miten laki ohjaa tapahtumien tekemistä?
 • Minkälaista tekniikkaa tapahtumat tarvitsevat ja mistä niitä saa?

Saavutettava tapahtuma & tapahtumien markkinointi

 • Millainen on saavutettava tapahtuma ja mitä osa-alueita siihen liittyy?
 • Tapahtumien markkinointi ja tapahtumilla markkinointi

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

7.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.