Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tablettilaitteet erilaisen oppijan opetuksen ja oppimisen työvälineinä – ideoita ja malleja

Etsitkö iPadin appseja eli sovelluksia opetukseen? Haluatko pedagogisia neuvoja digiloikan ottamiseksi? Entäpä ne erilaiset oppijat tai erityisen tuen tarpeessa olevat oppijat? Miten siirryn passiivisista harjoituksista kohti luovia harjoituksia? Haluatko aktivoida oppijasi ja kuulla jokaisen vastauksen kysymykseesi?

Aika ja paikka

Pe 4.10.2019 klo 9.00–15.30 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Opettajat, luokanopettajat ja erityisopettajat (laaja-alaiset sekä erityisluokanopettajat) sekä perusopetuksesta että ammatilliselta kentältä. Osallistujan toivotaan hallitsevan tablettilaitteen peruskäytön alkeet.

Kouluttaja

Petri Ilmonen, Oppimateriaalikeskus Opike

Sisältö

Seminaari jakaantuu kahteen osioon: ideoiden ja käytänteiden jakamiseen sekä workshoptyöskentelyyn.

Koulutuksessa esittelemme erilaisia ideoita ja keinoja aktivoida oppijat osallistumaan opetukseen sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisprosessistaan erilaisten luovien appsien avulla. Annamme ideoita, kuinka nostaa motivaatiota kiinnostavien harjoitusten avulla (oppijan oma tuotanto / ryhmätyö). Workshoposiossa jokainen osallistuja tutustuu joihinkin käsiteltyihin appseihin ja ideoihin sekä harjoittelee niiden käyttöä oman opetuksensa näkökulmasta katsottuna. Tarkoitus on siis saada omakohtaisia kokemuksia tablettien käytöstä ja nostaa omaa tvt-tietotaitoa.Koulutus tutustuttaa osallistujat kokonaisvaltaisesti pedagogisiin ja hauskoihin sovelluksiin sekä antaa ideoita ja käytännön malleja iPadien opetuskäytöstä hyväksi havaittujen käytänteiden, mallien ja pedagogisten kokemusten avulla. Esittelemämme mallit on kerätty eri ikäisten erilaisten oppijoiden oppitunneilta, joissa hyödynnetään tablettilaitteita monipuolisesti ja uuden OPSin hengen mukaisesti. Tavoitteenamme on tukea erilaisten oppijoiden aktiivista osallistamista sekä opettajien tvt:n käyttöönottoprosesseja, jotta kynnys tablettilaitteiden opetuskäytölle pienenisi omien taitojen karttuessa.

Koulutus ei siis ole appsiluettelo-potpuri vaan esittelemme konkreettisia oppimisprosesseja ja malleja sekä hands-on harjoittelua eri asteilta. Uskomme vahvasti, että viidellä luovan työskentelyn/ilmaisun -työkalulla (appsilla) pärjää loistavasti ja niillä voi täyttää OPS:n vaatimukset sekä tavoitteet. Näin keskiöön nousee pedagogiset oivallukset, innostavan oppimiskulttuurin luominen sekä oppijan aktivoiminen tuottamaan materiaalia itse ja monilukutaito.

Huomioitavaa

Tuo oma tablettilaite mukanasi koulutukseen

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

16.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.