Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa - ideoita ja malleja

Etsitkö ideoita, kuinka soveltaa tietotekniikkaa kielten opetuksessa? Haluaisitko tietää iPad-appseja, joilla saat kielten opiskeluun uutta ulottuvuutta? Mietitkö onnistuisivatko sanakokeet verkossa? Miten tietotekniikka voisi auttaa aktivoimaan oppijat puhumaan opetettavaa kieltä? Tule mukaan koulutukseen ja ota kieltenopettajan digiloikka siirtymällä perinteisistä työkirjoista kohti luovaa työskentelyä.

Aika ja paikka

To 3.10.2019 klo 9.00–15.30 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta

Kouluttaja

Petri Ilmonen, piTRY Education & TRYcamps Language School

Sisältö

Tule mukaan kokeilemaan erilaisia kielten opetussovelluksia, joita voi käyttää perinteisellä tietokoneella, tabletilla ja / tai älykännykällä. Lähes kaikki esimerkkisovellukset ovat ilmaisia.

Kurssin tavoitteena on tukea osallistujien omaa tietoteknistä osaamista aktivoivilla hands-on -harjoituksilla sekä antaa positiivisia kokemuksia opettamisen uusista tuulista tietotekniikan avulla. Kouluttajan esimerkit ovat omilla kursseilla testattuja ja pedagogisesti järkeviksi havaittuja (ala-asteen, yläasteen ja toisen asteen oppijoilla).

Koulutus tutustuttaa osallistujat erilaisiin sovelluksiin, joiden avulla tuetaan oppijoiden omaa aktiivisuutta, luovempaa työskentelyotetta sekä lisätään motivaatiota kielten opiskeluun (Creative Learning -appsit). Tutustumme seminaarissa myös kielten opettajien opetusvälineiksi soveltuviin ohjelmiin, joiden avulla oman oppimateriaalin ja erilaisten tehtävien sekä kokeiden suunnitteleminen on monipuolista ja mielekästä – jopa hauskaa ja helppoa.
Esimerkkejä harjoiteltavista toiminnoista / appseistä:

  • QR-koodit pari-ryhmätyössä
  • Tee omia kuullunymmärtämistehtäviä YouTube-videoista
  • Sanastokortit Quizlet / Quizlet live / Flashcards
  • Sanakoe ja tulokset pikaisesti Quizizz / Plickers
  • Oma harjoitusvihko / tuota itse ekirja tai sarjakuva BookCreator
  • Hands-on & internet -sovellukset kielenopettajalle

Sisällöltään koulutuksen tavoite on aina pedagoginen mielekkyys ja added value -ajattelun tukeminen. Sovelluksia ei siis esitellä ilman osallistujien pedagogisen osaamisen lisääntymisen ja opettajuuden päivittämisen ulottuvuuksia. Tämä tehdään erilaisilla keskusteluilla sekä jakamalla hyviä ideoita ja käytännön oppituntiesimerkkejä tietotekniikan implementoinnista kieltenopetukseen. Esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta soveltuvat mainiosti muidenkin kielten opettamiseen. Tavoitteena on innostaa jokainen osallistuja kokeilemaan uutta aktivoivaa sovellusta omassa opetustyössään heti koulutuksen päätyttyä. Koulutuksessa emme unohda myöskään kieltenopettajien laajaa materiaalipankki eli internetiä.

Huomioitavaa

Ota oma tablettilaite ja  kännykkä mukaasi koulutukseen. Mainitse ilmoittautumisen lisätiedoissa mitkä laitteet otat mukaasi. Esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta soveltuvat mainiosti muidenkin kielten opettamiseen.

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

16.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (19.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.