Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Suomen kielen perusopinnot 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2017-2018

Opinnot järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla.

Tavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella tekstejä kielitieteen näkökulmasta.

Sisältö

Suomen kielen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:
- Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op (syyslukukausi 2017)
- Lauseoppi 5 op (syyslukukausi 2017)
- Kielenhuolto 5 op
- Tekstioppi 5 op
- Äänne- ja muoto-oppi 5 op

Lisäksi näiden opintojen kanssa tulee suorittaa opintojaksot Suomen kielen rakenne (5op) ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (5 op).

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/suomen-kielen-rakenne-3-op-oy-ay694926y/

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/yleisen-kielitieteen-ja-fonetiikan-peruskurssi-5-op-oy-ay694/

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella

Yksittäiset opintojaksot: 98 €/opintojakso

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.