Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op (OY) - ay700678P

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 4.11.2019 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 27.1.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 23.3.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta.

Sisältö

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset kysymykset ja käsitteet ja niiden historiallinen tausta.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Tuija Saresma, Maija-Leena Rossi ja Tuula Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen
-Tuija Takala ja Johanna Ahola-Launonen (toim): Oikeudenmukaisuuden ongelma.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.