Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op (OY) - ay700684A

Aika ja paikka

Kirjatenttipäivät:
12.11.2018, 4.2. tai 29.4.2019 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Sisältö

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

Kaksi seuraavista: Pulkkinen Tuija ja Sorainen Antu(toim). Siveellisuudestä seksualisuuteen.
Poliittisen käsitteen historia
Saresma Tuija; Rossi Maija-Leena ja Juvonen Tuula (toim): Käsikirja sukupuolen;
Markkola Pirjo, Östman Ann-Catrin ja Lamberg Marko: Mieheyden historia.

Hinta

95 €