Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sosiaali- ja terveysala

15.08.2017
Haluan lukea viestin selaimellani >>
 

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston täydennyskoulutukset sosiaali- ja terveysalalle Oulussa

Tervetuloa päivittämään osaamistasi kesäyliopistoon - ympäri vuoden!


Sosiaali- ja terveysalan erityiskysymyksiä

Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus 9.–10.11. ja 23.–24.11.2017
Ahaa! -ohjelman avulla voi harjoittaa kognitiivisia taitoja esim. hahmottamista, keskittymistä ja ongelmanratkaisutaitoja.  Ahaa! -ohjelma perustuu samaan teoreettiseen viitekehykseen kuin Instrumental Enrichment -ohjelma.

Asiakkaan itsemääräämisoikeus vanhus- ja vammaistyössä 28.11.2017 Ylivieska, 29.11.2017 Oulu, 30.11.2017 Kuusamo
Johtaako itsemääräämisoikeus onneen vai kaaokseen? Itsemääräämisoikeus, työntekijät ja työyhteisö. Esimerkkejä, keskustelua työn pulmakohdista ja ratkaisuja niistä selviytymiseen

Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus 14.–15.2.2018
Miksi? Mitä? Kuka? Miten? Koulutus avaa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet, ikääntyminen

Erityishuoltolain muutokset ja niiden vaikutus työkäytäntöihin - Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet uudessa laissa 6.2.2018 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Hermoperäisen kivun tunnistaminen ja kipupotilaan kliininen tutkimus 10.10.2017
Tunnista hermoperäisen kivun oirekuva – hallitse kipupotilaan oireselvittelyssä tarvittava kliininen tutkimus. Neurologinen tutkimus on enemmän kuin refleksien ja lihasvoimien tutkimista.

Ikäihmisten diabetes 11.10.–11.12.2017
Suomen Diabetesliiton kanssa järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ikääntyvien tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä ja diabetesta sairastavien hyvää hoitoa. Koulutus koostuu viidestä ajankohtaisesta diabeteksen hoitoon liittyvästä koulutusiltapäivästä.

Kipu ja mieli 20.–21.11.2017
Länsimainen lääketiede on pitkään pyrkinyt erottamaan kehon ja mielen sairaudet toisistaan. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus, jossa mieli väistämättä vaikuttaa kehoon ja keho mieleen. Kiputiloissa tämä yhteys on vahva; krooninen kipu on keholle pitkäaikainen stressi, joka vaikuttaa monin haitallisin tavoin elimistöön ja mielelle kuormitus, joka aiheuttaa mm. unettomuutta ja muuttaa vireystilaa.

Kriisityön jatkokoulutuspäivä 4.12.2017
Koulutus on suunnattu ”Stepped model of care” –kriisityön koulutusohjelman suorittaneille.

Lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet 30.10.–1.11.2017
Kolmipäiväinen koulutus traumakeskeisestä kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta (TK-KKT) lasten ja nuorten psykoterapeuttista työtä tekeville mielenterveysalan ammattilaisille.

Neuropsykiatristen valmentajien täydennyskoulutus 28.–29.9.2017
Koulutuksen tavoitteena on antaa uutta tietoa neuropsykiatriseen valmennukseen, vahvistaa ja monipuolistaa työntekijän työotetta sekä kehittymistä ja lisätä työniloa ja mahdollistaa kokemusten jakaminen muiden asiantuntijoiden kanssa.

Otan osaa, jos osaan. Kuinka kannatella surevaa? 15.11.2017 Kuusamo, etäluentona Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa. Kurssi soveltuu läheisensä menettäneitä työssään kohtaaville.

SCIT-ryhmänohjaajakoulutus 13.–14.12.2017
Social Cognition and Interaction Training (SCIT) on ryhmämuotoinen sosiaalisen kognition kuntoutusmenetelmä psykoosipotilaille. Menetelmän tavoitteena on kehittää kykyä sosiaalisten tilanteiden ja toisten ihmisten mielentilojen tulkintaan ja tätä kautta kohentaa potilaiden sosiaalista toimintakykyä.

Säteilyttää - Röntgenologian ajankohtaisilta 15.9.2017
Koulutus on osa työnantajalle annetun koulutusvelvoitteen mukaista täydennyskoulutusta, joka tulee järjestää ionisoivan säteilyn käyttöön osallistuville. Lisätietoja Säteilyturvakeskuksen ST-ohje 1.7(2012). Vielä ehdit mukaan!

Traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia 20.–22.11.2017
Kolmipäiväinen perehdytyskoulutus traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaaliin psykoterapeuttista työtä tekeville mielenterveysalan ammattilaisille.

Trauman kohdatessa - uhrille ja omaiselle parhaiten tukea antavat sanat ja teot 12.10.2017
Henkinen ensiapu askeleittaisessa kriisiauttamismallissa arkipäivän onnettomuuksista terroristitekoihin ja suuronnettomuuksiin UUSI KOULUTUS

Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat 17.10.2017 Ylivieska, 18.10.2017 Oulu
Koulutus käsittelee asiakastilanteita, joissa asiakkaan (yhteistyökumppanin, omaisen) käytös poikkeaa normaaleista, hyvistä toimintatavoista aggressiivisuuden tai kohtuuttomien vaatimusten suuntaan. Sen tavoitteena on, että työntekijä oppii ymmärtämään kiukkuisuuden, vaativuuden ja röyhkeyden sisältämän viestin ja toimimaan tilanteessa.

Valehtelua, toiveajattelua, outoja uskomuksia, ajatusvääristymiä ja psykoottisia harhoja 29.11.2017 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa
Tietoinen valehtelu mm. hoitosuhteissa on niukasti analysoitu ja tutkittu aihe, mahdollisesti osin siksi, että terveyspalvelujen yhteydessä on ollut "poliittisesti epäkorrektia " tähdentää sitä, että valehtelua esiintyy. Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, dosentti Hannu Lauerma avaa koulutuksessa ”Epätoden alalajien” luonnetta, käsitteitä, jäsentämistä, ymmärtämistä ja kohtaamista.


Laajenna osaamistasi koulutuskokonaisuuksilla

Kirjallisuusterapia 25 op kevät 2018 - syksy 2018
Kesäyliopiston järjestämä Kirjallisuusterapia 25 op -kokonaisuus on ammattillista täydennyskoulutusta. Koulutuksen suorittanut voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. Kirjallisuusterapiaohjaaja on oikeutettu vetämään kasvuryhmiä. Koulutuksesta on hyötyä myös esim. luovan kirjoittamisen ohjaajan työssä. Jos henkilöllä on terapeuttina toimimiseen oikeuttava perustutkinto (psykologi, psykiatrinen sh, psykiatri), hän on oikeutettu käyttämään kirjallisuusterapeutti-nimikettä.

Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus 2.2.–16.12.2018
Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus perustuu klassiseen Hatha-joogaan, jota täydennetään ja muokataan kehoterapiamenetelmien ja kokonaisvaltaisten liikemuotojen avulla niin, että joogan terapeuttinen vaikutus syvenee. Tarkoitus on löytää jokaiselle oma tapa harjoittaa joogaa. Näin joogan vaikutus voi olla hyvinkin syvää ja eheyttävää.

Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus 22.9.2017–19.5.2018
Luo voimavaroja omaan henkilökohtaiseen elämääsi ja tue muita kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä yksilö- ja ryhmänohjauksissa!

Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care” 16.10.2017–15.5.2018 (yht. 10 pv). Koulutuksessa hyödynnetään psyykkista traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Koulutus antaa TENTS EU -koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden. Kouluttajina psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivisen lyhytterapian pätevyys Ari-Matti Huotari.

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 35 op 13.3.2018–kevät 2019 (yht. 14 pv)
Koulutus antaa käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta n. 4–14-vuotiaille lapsille ja nuorille yksilötyössä sekä ryhmissä monimenetelmällisesti (MM).

LCA Life Coach® -koulutus 20 op 13.10.2017–14.10.2018
Koulutuksen tavoite on antaa opiskelijalle vahva näkemys elämän kokonaisvaltaisuudesta ja ihmisten ohjaamisesta eteenpäin joko yksityis- tai työelämässään. Koulutus kehittää myös opiskelijan omaa itsetuntemusta, antaa  keinoja itsensä syvempään ymmärtämiseen ja työkaluja parhaan mahdollisen, omannäköisen elämän luomiseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 15 op 13.2.–6.11.2018 (yht. 8 lähipäivää)
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle ovat suoritetut tai meneillään olevat / yhtä aikaa suoritettavat Psykoterapeuttiset valmiudet -opinnot.

Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2017–2018
14.11.2017–marraskuu 2018
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa.

Sensorinen integraatio ja luova liikunta 20.10.2017– 19.1.2018 (4 pv)
Saat perustietopaketin sensorisen integraation teoriasta sekä valmiuden ohjata luovan liikunnan ryhmiä lasten ja nuorten kanssa.

Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille 8 op 28.3.2018–7.5.2019
Voimauttavan valokuvan menetelmä – Dialoginen näkemisen tapa työvälineenä oman itsen ja toisen korjaavaan katsomiseen. Kouluttajana voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op 13.10.2017–17.3.2018
Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisten täydennyskoulutukseksi. Koulutus antaa hyvän pohjan mindfulness-menetelmien soveltamiseen asiakastyössä, yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Koulutuksessa voimavarakeskeiset menetelmät ja tietoisuustaidot yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka luo energiaa ja uudenlaista ymmärrystä ja toimintatapoja vuorovaikutussuhteisiin. Haku päättyy 25.9.

Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille 30 op 22.3.–23.11.2018
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa puheterapeuttien kykyä tehdä työtä erilaisten perheiden ja verkostojen kanssa.

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) alkaen 1.–2.2.2018
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina sekä välineitä asiakastyöhön, ihmisten ja itsen ohjaamiseen. Haku päättyy 10.11.


 

kuva Hannu Hautala

Katso koko ammatillinen täydennyskoulutustarjonta tästä

Tervetuloa!

"Ihmisen itsensä tuottamat hormonit ja kehon muodostamat aineet ovat monin verroin voimakkaampia kuin mitkään lääkeaineet, päihteet tai dopingaineet."

-Sirkka Santapukki

Ehjin nahoin muutoksessa 29.9.2017 klo 18.00–20.00


Esimiehille

Luottamushenkilökoulutus 

Ratkaisukeskeiset työelämänvalmennustaidot esimiestyöhön – Työhyvinvointia ratkaisukeskeisin menetelmin 3.10.2017–17.4.2018 (yht. 7 pv)
Esimiestyö on ennen kaikkea vuorovaikutusta! Ratkaisukeskeiset esimiestaidot auttavat esimiehiä kohtaamaan ja tukemaan alaisiaan, ne virittävät positiivista yhteishenkeä ja auttavat kohtaamaan muutoksia paremmin. Koulutuksessa opitaan vuorovaikutusta parantavia menetelmiä ratkaisukeskeisesti sekä opitaan säätelemään ja hallitsemaan stressiä.

Sairauspoissaolojen hallinta esimiehen keinoin 20.2.2018
Sairauspoissaolomäärät ovat kasvaneet, mikä aiheuttaa työantajalle ja yhteiskunnalle yhä enenevässä määrin kustannuksia. Millä oikeudellisilla perusteilla esimies voi päättää palkallisesta sairauslomasta? Miten vuosilomalain, sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset vaikuttavat päätöksiin?

Työoikeuden ajankohtaispäivä 21.2.2018
Lainsäädäntökatsaus - mitä uutta on tullut voimaan ja mitä uutta on tulossa. Työpaikalla sopimisen juridiikka. Työ- ja virkasuhteen muuttaminen; uutta oikeuskäytäntöä. Sisäilmaongelmat ja työnantajan vastuu.


Kielikoulutus

Englanti

Englantia terveydenhuollon osastosihteereille
3.10.-12.12.2017

Kertaa, kartuta, keskustele ja kirjoita – 4Ks in English
10.10.-19.12.2017

Nursing in English
3.10.-12.12.2017

Rohkaistu käyttämään työelämän englantia
10.10.-19.12.2017

Espanja

Espanjaa aloittelijoille - ¡Bienvenidos!
17.10.-12.12.2017

Espanjan keskustelukurssi iNos divertimos!
17.10.-12.12.2017

Korea

Chattaa koreaksi!
30.10.-22.11.2017

Korean kielen ja kulttuurin kurssi
30.10.-22.11.2017

Puola

Puolan kielen peruskurssi 1
10.10.-19.12.2017

Ranska

Aktivoi ranskan taitosi 
12.10.-21.12.2017

Katso koko kielikoulutustarjonta tästä


Rakennusaineita omaan ja työyhteisön hyvinvointiin

Haavoittuva mieli – tunnista ja tue 7.11. ja 14.11.2017
Mielenterveyden ensiapu®2

Hallittu rajoittaminen 12.–13.10.2017
Haluaisitko harjaantua kohtaamaan uhkaavia tilanteita, lisätä kykyäsi hallittuun toimintaan rajoittamistilanteissa ja oppia hallitsemaan itsesuojauksen peruslähtökohdat?

Myötätunnon ja -innon mullistava voima! 29.11.2017
Miten vahvistaa hyvinvointia ja tuloksellisuutta työyhteisöissä?

Omat tarinat –taideryhmä 7.10.–18.11.2017 (20 t)
Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat avata tai laajentaa omaa luovaa tekemistään, saada rohkeutta omaan ilmaisuun ja löytää uusia tapoja tehdä taidetta.

Psykologinen lihastestaus – Kehollisten vasteiden arviointi osana tunteiden vapauttamistekniikoita 21.11.2017
Psykologinen lihastestaus on kinesiologiaan pohjautuva menetelmä, jonka avulla pyritään selvittämään kehon erilaisia reaktioita eli vasteita psyykkisen, kuten tunnekuormituksen lisääntyessä.

Simply Meditaatio 20.11.2017
Simply Meditaatio on aivan uusi tapa meditoida. Menetelmä on kehitetty nimenomaan länsimaisille ihmisille, joille rauhoittuminen on vaikeaa. Tekniikat ovat helppoja oppia ja vaativat päivittäin vain 5–10 minuuttia.

TRE–stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi 22.11.2017 (4 t) Oulu
Harjoitusmenetelmälla voit helpottaa stressioireitasi ja edesauttaa kehosi rentoutumista syvistä jännitystiloista sekä edistää rasituksen jälkeistä palautumista.


Taidoista tekemiseen

Taito- ja taideaineiden koulutukset kattavat monipuolisen valikoiman eri taiteenlajien kursseja kädentaitoja ja kehonhuoltoa unohtamatta.

Maalataan yhdessä! 25.9.-11.12.2017
– virikkeitä ja vinkkejä maalausryhmästä

Opi tekemään e-kirja
peruskurssi 17.–18.10.2017
jatkokurssi 19.10.2017

Sukututkimuksen jatkokurssi alkaen 6.2.2018

Luentosarja hevosharrastajille:

Tasapainoinen ja tyytyväinen hevonen - yhteistyöhaluinen harrastuskumppani 19.9., 3.10. ja 17.10.2017

Lue lisää taito- ja taidealan kursseistamme:
Kirjoittaminen ja kirjallisuus
Kuvataide
Liikunta ja kehonhuolto
Musiikki
Valokuvaus


Avoimet yliopisto-opinnot

Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Monet oppikurssit ja opintokokonaisuudet sopivat erinomaisesti sekä ammatillisen osaamisen että oman harrastuneisuuden tukemiseen.

Syksyllä alkavat mm. seuraavat opinnot:

Gerontologia 26 op (JY)

Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY)

Liikuntalääketiede 25 op (UEF)

Lääketieteen perusteita 25 op (UEF)

Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op (LY)

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op (LY)

Ravitsemustiede 25 op (UEF)

Sosiaalipsykologia 25 op (UEF)

Terveystieteet 25 op (OY)

Viestintä 25 op (OY)

Katso koko tarjonta tästä.


Ikääntyvien yliopisto ja senioritoiminta

Ikääntyvien yliopistossa opiskeleville ei aseteta pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat voivat tulla kuuntelemaan luentoja ja osallistua toimintaan. Senioritoiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyvien omaehtoista itsensä kehittämiseen ja harrastuksiin liittyvää toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulun toimipaikka
Käyntiosoite: Torikatu 22 A, 2. krs
Postiosoite: PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
Puh: 044 465 2205, 044 465 2206
Sähköposti: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

Peruuta uutiskirjeen tilaus tästä