Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sosiologia 25 op (OY)

Tavoitteet

Sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida sosiaalisen toiminnan yhteiskunnallisia ehtoja ja vaikutuksia opiskelussaan, työssään ja muillakin elämänalueillaan. Hän osaa käyttää viestinnässä ja tutkimuksessa sosiologian peruskäsitteitä, -teorioita ja -metodeja sekä valita ja etsiä oman osaamisensa kehittämisen kannalta keskeistä sosiologista tietoa. Lisäksi hän osaa referoida ja arvioida tutkimusta sekä tehdä ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimuskirjallisuuteen perustuvia katsauksia omien oppimistavoitteidensa ja oman työnsä kannalta tärkeistä aiheista.

Sisältö

Sosiologiasta, jota luonnehditaan yleiseksi yhteiskuntatieteeksi, tuli yliopistollinen oppiaine 1800-ja 1900-lukujen vaihteessa. Siinä etsitään tieteellisiä selityksiä ja ymmärrystä sille, miten erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet, kulttuuri sekä ihmisten ja ihmisryhmien väliset siteet, suhteet ja verkostot kehittyvät. Yleisenä yhteiskuntatieteenä se pyrkii myös luomaan kokonaiskuvaa yhteiskuntarakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta, ja sen erityisalat kattavat mitä moninaisimpia tutkimusalueita. Lisäksi sosiologiassa kehitetään metodeja ja yleisiä yhteiskuntateorioita globalisaatioista sosiaalisen vuorovaikutuksen kuvioihin, joita hyödynnetään paitsi empiirisessä sosiaalitutkimuksessa myös muilla soveltavan ihmistieteellisen tutkimuksen aloilla.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäiset opintojaksot: 98 €/5 op:n laajuinen opintojakso, 196 €/10 op:n laajuinen opintojakso

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

30.4.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.