Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (TY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Ylivieska

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Monimuoto-opintojen tukena opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ryhmänohjaajan vetämiin ryhmätapaamisiin.

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana YTM Aili Nuorala

Sisältö

Perusopinnoissa tutustutaan sosiaalitieteisiin, niiden yleisimpiin teorioihin ja käsitteisiin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa hahmottaa sosiaalitieteellisestä näkökulmasta suomalaisen yhteiskunnan piirteitä ja toimintatapoja sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Opinnot sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Opinnot sopivat myös niille, jotka aikovat hakea opiskelemaan sosiaalitieteitä yliopistossa.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.