Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sopimuksenteko

Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käydään läpi sopimuksen teon perusteita. Yllättävän usein ongelmatilanteet kohdistuvat juuri perusasioihin ja ne hallitsemalla voi jo oleellisesti pienentää sopimusriskejä. Koulutuksen toisena päivänä syvennetään aihetta eri tilanteisin ja sopimustyyppeihin sekä neuvotteluiden käymiseen.

Aika ja paikka

29.–30.1.2018, ma klo 10.00–16.00 ja ti 9.00–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt jotka tekevät sopimuksia hankintoihin ja yritystoimintaan liittyen

Kouluttaja

Varatuomari Tapio Lahtinen tai OTK Minna Eskola, PTCServices Oy

Sisältö

29.1.2018 klo 10.00–16.00 Sopimuksenteko – Perusteet
Yleistä sopimuksien sisällöstä ja rakenteista

 • miten sopimus syntyy?
 • sopimuksen sitovuus

Sopimusoikeuden perusteet

 • sopimusoikeudelliset periaatteet
 • sopimusten tulkintaperiaatteet
 • miten sopimusoikeutta on kansainvälisesti säännelty?

Sopimusvelvoitteiden määrittely
Immateriaalioikeuksien huomioiminen sopimuksessa

 • tekijänoikeuslain lähtökohta – entä tekijänoikeudet kansainvälisissä sopimuksissa?
 • peruskäsitteet, mitä tarkoittavat mm. tekijänoikeus ja käyttöoikeus
 • immateriaalioikeuksista sopiminen erilaisissa sopimuksissa, esimerkit yrityssopimuksista, käytännön harjoituksia ja esimerkkejä erilaisiin sopimuksiin
 • yleisten sopimusehtojen hyödyntäminen

Sopimusriskit

 • käsitteitä
 • mistä sopimusriskit syntyvät?
 • erityyppiset sopimusriskit
 • riskien kartoittaminen

Seuraamukset sopimusrikkomuksista

 • vahingonkorvaukset
  • välittömän ja välillisen vahingon erottelu
  • vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen seuraamuksena
  • kateoston korvaus; miten määritellään sopimuksessa
  • sopimussakko
   • sopimussakon edut verrattuna pelkkään vahingonkorvaukseen
   • sopimussakkoehdon muotoilu, esimerkkejä
   • mitä erityisesti otettava huomioon kansainvälisissä sopimuksissa?

30.1.2018 klo 9.00–16.00 Sopimuksenteko – Jatko-osa

Sopimustekniikka – ja taktiikka

 • sopimuksen valmistelu: Kenen sopimusta käytetään?
 • sopimushallinto, sopimusten seuraaminen sopimuskaudella
 • sopimuksen muuttaminen
 • sopimusasiakirjojen tulkintajärjestys; miten toimitaan esimerkiksi eri kieliversioiden kesken?

Eri sopimustyyppejä ja niiden ominaispiirteitä

 • aiesopimukset
 • toimeksiantosopimus
 • tietojenvaihtosopimus ja muut yhteistyösopimukset
 • salassapitosopimukset
 • kansainvälisissä sopimuksissa huomioitavaa

Sopimusneuvottelut

 • mitä sopimusneuvotteluissa tulisi ottaa huomioon?

Sopimusten hallinta ja reklamaatiot
Seuraamukset viivästyksistä

 • viivästyssakko
 • sopimuksen purku

Sopimuksen päättämisehdot

 • irtisanomisehdot määräaikaisissa sopimuksissa?
 • irtisanominen/purku tietyssä sopimusvaiheessa

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja lainvalinta

 • miten lainvalinta vaikuttaa sopimuserimielisyyksien ratkaisemiseen ja sopimusten tulkintaan?
 • erilaisia tapoja sopia riidanratkaisulausekkeista, malliesimerkkejä

Hinta

480 € kaksi koulutuspäivää sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit tai
260 € yksi koulutuspäivä

Ilmoittautuminen

10.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta; voit ilmoittautua molempiin koulutuspäiviin tai vain toiseen päivään (muista poistaa rasti sen koulutuksen kohdalta, johon et ole osallistumassa)

Koulutus toteutuu, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.