Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaympäristö muuttuu: Tulevaisuudessa tekoälyn ja robotiikan yleistyessä meidän on varmistettava, että myös tietojärjestelmät toimivat oikein ja tekevät järkeviä päätöksiä. Uudet viitekehykset (COSO ERM 2017, Vahti) ja uusi sääntely (esim. tietosuoja-asetus) luovat uusia vaatimuksia mutta toisaalta antavat myös mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Tule kuulemaan mitä riskienhallinnasta ja sisäisessä valvonnasta on tiedettävä nyt ja tulevaisuudessa!

Aika ja paikka

Ma 4.2.2019 klo 13.00–16.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Kuntien ja kuntayhtymien johtavat viranhaltijat, kunnanjohtajat, sisäiset tarkastajat, riskienhallintapäälliköt, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen jäsenet sekä muut kunnan työntekijät

Kouluttaja

Erityisasiantuntija Olli Uotila, BDO Oy

Sisältö

Kuntalain määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
 • Valtuuston, hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden vastuut ja roolit sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa

Uudistuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa / viitekehyksissä

 • COSO ERM 2017
 • Uudet Vahti-ohjeet

Sisäinen valvonta

 • Mitä on sisäinen valvonta
 • Sisäinen valvonta osana johtamista
 • Sisäinen valvonta toimintaprosesseissa
 • Sisäisen valvonnan tason arviointi
 • Sisäisen valvonnan kehittäminen

Riskit ja riskienhallinta  

 • Tavoitteet ja riskit
 • Riskien tunnistaminen ja analysointi
 • Riskikartan käyttäminen merkittävien riskien hahmottamisessa
 • Riskien hallinta ja toimenpidesuunnitelman laatiminen
 • Riskikartoituksen tekeminen käytännössä

Hinta

150 € Oulussa, 130 € etäpaikkakunnilla sisältäen koulutuksen, materiaalit sekä kahvin.

Ilmoittautuminen

16.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutuu, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.