Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sensorinen integraatio ja luova liikunta 2 op

Koulutuksen tavoitteena on antaa tukeva ja kattava perustietopaketti sensorisen integraation teoriasta sekä valmiuden ohjata luovan liikunnan ryhmiä lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi tavoitteena on antaa ymmärrystä, uusia näkökulmia ja työkaluja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä myös erityislasten vanhemmille.

Aika ja paikka

Pe 4.10., 1.11., 22.11. ja 13.12.2019 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu opettajille, varhaiskasvattajille, kouluavustajille, fysio- ja toimintaterapeuteille, puheterapeuteille, psykologeille, psykoterapeuteille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä erityislasten vanhemmille.

Kouluttaja

Si-toimintaterapeutti, tanssi- ja liiketerapeutti, mindfulness-ohjaaja ja joogaohjaaja Katja Nikkanen

Katjalla on 20 vuoden kokemus terapiatyöstä lasten ja nuorten kanssa. Hän on vetänyt vastaavaa koulutusta menestyksekkäästi ja saanut poikkeuksetta hyvää palautetta.

Tavoitteet

Koulutus antaa hyvän perustietopaketin sensorisen integraation teoriasta ja antaa valmiudet ohjata luovan liikunnan ryhmiä lasten sekä nuorten kanssa. Koulutuksen tärkein anti on ymmärryksen lisääminen siitä, miten aivojen kyky muokata, ottaa vastaan, tallentaa, soveltaa ja säädellä eri aistikanavien kautta tulevaa aistitietoa vaikuttaa lapsen ja nuoren kasvuun, oppimiseen sekä mielihyvän ja onnistumisen kokemiseen elämässä.

Sensorisen integraation teoriapohjan avulla ymmärrämme paremmin miksi me kukin toimimme tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja hakeudumme esim. tietynlaisten aistiärsykkeiden pariin uudestaan ja uudestaan. Tämän teoriatiedon valossa on helpompi ymmärtää lapsia ja nuoria, joilla on erityisiä vaikeuksia arjessaan aistimusten käsittelyyn liittyen, mutta myös kaikkien lasten sensorisia tarpeita. Kun oivallamme, miten aistimusjärjestelmä toimii voimme pienillä muutoksilla mm. päivittäisessä arjessa, päiväkoti- ja kouluympäristössä edesauttaa sujuvampaa aistimusten käsittelyä ja säätelyä, mikä on tärkeä asia, jotta itse kukin voisi kokea onnistumista ja mielihyvää päivittäisessä elämässään mahdollisimman hyvin.

Sisältö

Osa 1 pe 4.10.2019 klo 9.00–16.00  

  • Vestibulaariaisti (liike- ja tasapainoaisti)
  • Proprioseptiivinen aisti (syvätuntoaisti / paineaisti)

Osa 2 pe 1.11.2019 klo 9.00–16.00

  • Taktiilinen aisti (tuntoaisti)
  • Visuaalinen aisti (näkö)

Osa 3 pe 22.11.2019 klo 9.00–16.00

  • Auditiivinen aisti (kuulo)
  • Sensoriset välipalat, lukujärjestys, istumisjärjestely
  • Oppimisen apuvälineet, päiväkoti / koulu / luokkaympäristö

Osa 4 pe 13.12.2019 klo 9.00–16.00

  • Tunnetaidot / tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen
  • Konfliktien ratkaisu / Vastuunportaat / Muksuoppi
  • Tietoisuustaidot olemisen, oppimisen ja työssä jaksamisen tukena

Koulutus sisältää sensorisen integraation teoriaa siitä, miten eri aistikanavien kehitys ja toiminta vaikuttaa lapsen / nuoren / ihmisen kasvuun, toimintaan, oppimiseen sekä kykyyn tuntea onnistumista ja mielihyvää elämässään. Koulutukseen osallistuvat saavat myös käytännön vinkkejä siitä, miten mm. päiväkoti / koulu- ja luokkaympäristössä / kotona voidaan edesauttaa ja helpottaa sujuvaa aistimusten vastaanottamista / käsittelyä sekä yleisellä tasolla että erityistarpeita omaavien lasten kohdalla. Koulutus ei anna valmiuksia tehdä sensorisen integraation terapiaa.

Koulutuksen toinen osa muodostuu sensorisen integraation teorian pohjalta rakennetusta luovan liikunnan osasta. Luovan liikunnan tuntien aikana koulutukseen osallistuvat pääsevät kokemaan kehollisesti teoriatuntien aikana läpikäytyjä asioita ja saavat mukaansa luovan liikunnan paketin harjoituksineen.

Sekä teoriaosuus että luovan liikunnan osuus toimivat opetuksen lisäksi myös työkykyä edistävänä toimintana siten, että teoriaosuuksien aikana opiskelijat voivat opetuksen lomassa jakaa omia kokemuksiaan liittyen työhönsä. Luovan liikunnan osuudessa erilaiset tanssi-leikki-aisti- ja rentoutusharjoitukset ovat sellaisenaan hyvää oloa ja voimaantumista lisäävää toimintaa.

Koulutukseen sisältyy kotitehtäviä sekä yhden kansiollisen verran verkossa jaettavaa oppimateriaalia kirjallisuusluetteloineen.

Hinta

550 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

19.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.