Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op 2019–2020

Vuoden kestävän, prosessimuotoisen, koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen rakenne noudattaa pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS) ohjeistusta.

Aika ja paikka

HUOM! Koulutuksen alkua on siirretty alkuperäisesti ilmoitetusta elokuusta lokakuulle 2019. Uusi aikataulu on seuraava:

Syksy 2019: 28.–29.10., 14.–15.11., 13.12. (yht. 5 päivää)
Kevät 2020: 13.–14.2., 16.–17.3., 23.–24.4., 3-päiväinen internaatti 8.–10.5, 22.–23.6. (yht. 11 päivää)
Syksy 2020: 27.–28.8., 21.–22.9. (yht. 4 päivää)

Kontaktiopetusta on yhteensä 20 päivää ja koulutuspäivän kesto on klo 9.00–16.00.

Koulutuspaikka on Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja opetustoimen perustutkinnon suorittaneille henkilöstölle, joilla on 30 opintopistettä seksologian tai seksuaalineuvonnan opintoja suoritettuna. Osallistujalla tulee olla mahdollisuus tehdä kliinistä seksologian asiakastyötä koulutuksen aikana.

Kouluttaja

Hilkka Putkisaari, seksuaaliterapeutti (NACS) ja kliininen seksologi (koul.), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja -kouluttaja (VET), taidepsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), kognitiivinen lyhytterapeutti, sosionomi (AMK), työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, opettaja/KM

Sari Hietala, seksuaaliterapeutti (NACS) ja kliininen seksologi (koul.), perhe- ja paripsykoterapeutti, toimintaterapeutti (AMK), suggestoterapeutti, työnohjaaja, TtM
Lisäksi on vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä antaa valmiuksia seksuaaliterapeuttina työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien yksilö ja pariterapia- asiakkaiden kanssa. Koulutuksessa käsitellään seksologian ja terapiatyön tietoperusteita ja menetelmiä sekä seksuaaliterapeutin ammattiin ja seksologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Koulutuksessa painotetaan kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä. Opinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia seksuaaliterapeuttina. Hän  voi myös hakea pohjoismaiselta The Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) järjestöltä diplomia: Specialist in Sexological Counselling, mikäli hän täyttää seuraavat auktorisoinnin kriteerit: hänellä on vähintään opistotason perustutkinto, hän on ollut vähintään 2 vuotta Suomen Seksologisen Seuran jäsen ja hän on tehnyt 100 tuntia seksuaaliterapiaa ryhmätyönohjauksessa (75 t) tai yksilötyönohjauksessa (50 t).

Sisältö

Seksuaaliterapian tietoperusta
Seksuaalisuuden kehittyminen, kulttuurikuva, monikulttuurisuus sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa, parisuhde, erotiikka ja rakkaus, seksuaalisuuden kohtaaminen, PLISSIT-mallin I- IV tasoilla työskenteleminen ja seksologian tutkimus

Menetelmäosaaminen
Seksuaaliterapian klassiset viitekehykset sekä toiminnallisten ongelmien ja haluttomuuden hoito, erityisesti seksuaaliterapian ratkaisukeskeisestä, kognitiivisesta ja tunnekeskeisen pariterapian viitekehyksestä käsin
Seksuaalirikoksien, seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan, lapsikohtaisen seksuaalisuuden, seksuaalisten parafilioiden ja addiktoituneen seksuaalikäyttäytymisen kanssa työskentely seksuaaliterapiassa
Elämänkriisien, sairastumisen ja vammautumisen seksuaalisuudelle aiheuttamien haasteiden tukeminen seksuaaliterapian keinoin

Seksologian ammattietiikka ja seksuaaliterapeutin ammatillinen kasvu, SAR -opinnot (Sexual Attitude Reassessment)

Työskentelymuodot

Lähiopetus

  • luentoja, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä, SAR -opintoja (25 t)
  • opiskelijan oman prosessin ohjausta, vertaistyöryhmien ohjausta ja lopputyön ohjausta, ryhmätyönohjausta seksuaaliterapiasta (16 t)
  • 3-päiväinen internaatti

Itsenäinen työskentely

  • vertaisryhmätyöskentely, itsenäiset kirjalliset tehtävät
  • seksuaaliterapian kliininen asiakastyöharjoittelu (100 t)
  • alan kirjallisuuteen / tutkimusartikkeleihin perehtymistä (2000 sivua)

Lopputyö

Hyväksytysti suoritetut opinnot edellyttävät tehtävien suorittamista ja min. 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa.
Specialist in Sexological Counselling (NACS) erityistason seksuaaliterapeutti auktorisointi edellyttää 50 tuntia yksilötyönohjausta tai 75 tuntia ryhmätyönohjausta, josta 16 tuntia sisältyy koulutukseen. Tarkemmat tiedot auktorisoinnin perusteista osoitteesta: www.seksologinenseura.fi.

Hinta

4200 €; hintaan sisältyy lähijaksojen opetus, etäopintojen ja opinnäytetyön ohjaus sekä 16 h ryhmätyönohjausta. HInta laskutetaan kolmessa erässä tai sopimuksen mukaan.

Opiskeluun liittyvän 3-päiväisen Internaatin, sekä lähiopiskelun aikaiset matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannukset osallistuja kustantaa itse.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu ja uudet ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 30.9.2019 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan tämän sivun lopussa olevasta ilmoittautumispainikkeesta.

Koulutukseen ilmoittautuneet haastatellaan puhelimitse ja valituille lähetään sähköpostiin vahvistusviesti koulutukseen hyväksymisestä. Koulutukseen hyväksytyn opiskelijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan sitovasti tai perua se kirjallisesti viikon sisällä viestin saamisesta (tarkka vahvistusaika ilmoitetaan valituille hyväksymiskirjeessä).

Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut henkilö peruu osallistumisensa viimeisen vahvistuspäivän jälkeen, keskeyttää koulutuksen tai ei saavu paikalle, veloitetaan häneltä 100 % koulutuksen kokonaishinnasta.

Kesäyliopisto varaa oikeuden peruuttaa koulutus, mikäli koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia.