Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sairauspoissaolojen hallinta esimiehen keinoin

Sairauspoissaolomäärät ovat kasvaneet, mikä aiheuttaa työantajalle ja yhteiskunnalle yhä enenevässä määrin kustannuksia. Millä oikeudellisilla perusteilla esimies voi päättää palkallisesta sairauslomasta? Miten vuosilomalain, sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset vaikuttavat päätöksiin?

Aika ja paikka

To 21.2.2019 klo 9.00–15.00

Ylivieska, etäluentona Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä ja Raahessa

Kohderyhmä

Julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaorganisaatioiden edustajat, jotka esimiesasemassa seuraavat sairauspoissaoloja ja päättävät palkallisesta sairauslomasta; työoikeuden asiantuntijat; työsuojeluorganisaation jäsenet, luottamushenkilöt

Kouluttaja

Varatuomari, OTM Kaija Kess

Kaija Kess on työoikeuteen erikoistunut lakimies, kouluttaja ja tietokirjailija.

Sisältö

  • Sairauspoissaolojen uusinta tilastotietoa Suomesta ja Pohjoismaista
  • Palkallisen sairauspoissaolon peruste ja sen selvittäminen
  • Kenen päätösvallassa palkallinen sairausloma on
  • Palkaton sairauspoissaolo, palkaton vapaa, lomapäivien käyttäminen
  • Korvaava työ
  • Osapäiväsairausloma
  • Sairaus irtisanomisperusteena yksittäistapauksessa
  • Sairaus taloudellisena ja tuotannollisena irtisanomisperusteena yt-neuvotteluissa
  • Terveydentila kiellettynä häirintä- ja syrjintäperusteena

Hinta

150 € Ylivieskassa / 140 € Kuusamossa / 130 € Oulussa, Pyhäjärvellä ja Raahessa sisältäen materiaalin ja kahvitarjoilut, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

1.2.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan, Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven tai Raahen toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.