Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ryhmätheraplay® A-osa (perusosa)

Ryhmätheraplay on aikuisten ohjaajien ja ryhmän osallistujien välistä, ja samalla ryhmän keskeistä, etukäteen suunniteltua leikkimielistä toimintaa. Sen tavoitteena on tarjota jäsentyneissä tilanteissa haasteita, onnistumisen kokemuksia, iloista vuorovaikutusta, hoivaa ja rohkaisua. Ryhmätheraplay on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille lapsille ja myös muiden ihmisryhmien kanssa työskennellessä. Sitä voidaan käyttää myös kehitystä ja tunne-elämää tukevana hoitomuotona.

Aika ja paikka

To–pe 10.–11.10.2019 klo 9.00–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa (Huom! ajankohta muuttunut)

Kohderyhmä

Ammattilaiset jotka työskentelevät lasten, lapsiryhmien ja perheiden kanssa (päivähoidon, esi- ja alkuopetuksen henkilöstö, opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, terveydenhuollon ja sosiaalialan henkilöstö). Ryhmätheraplayta käytetään nykyään monissa tarkoituksissa ja eri ihmisryhmien kanssa työskennellessä. Sitä on Suomessa alettu käyttää myös vanhustyössä.

Kouluttaja

Ryhmätheraplaykouluttaja ja -työnohjaaja KM, EO Anita Vataja

Sisältö

Kasvatustyössä Ryhmätheraplay ei ole terapiaa, vaan se on yksi erityiskasvatuksen työmenetelmä ja siten sekä lapsen / nuoren kasvua ja kehitystä tukeva että myös kuntouttava kasvatuksellinen menetelmä. A-osan tavoitteena on perehtyä Ryhmätheraplay-menetelmään siten, että jakson jälkeen jokaisella osallistujalla on valmiuksia perustaa oma ”Vuorovaikutusleikki” -ryhmä. A-osan suoritettuaan opiskelijan on mahdollista rekisteröityä koulutusohjelmaan näyttämällä rekisteröitymisnauha Ryhmätheraplay-työnohjauksessa.
Ilman jatkokouluttautumista A-osa ei oikeuta Ryhmätheraplay-nimikkeen käyttöön, katso koulutusprosessi tarkemmin Theraplay-yhdistyksen internet-sivuilta (www.theraplay.fi)

Hinta

310 € sisältäen koulutuksen, monistettavan materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

23.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.