Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF)

Aika ja paikka

Ylivieska: Paikka ilmoitetaan kurssivahvistuksessa.
luennot ja harjoitukset:  To 27.9. klo 17.00-20.00, Pe 5.10. klo 17.00-20.00, La  6.10. klo 9.00-15.00
Pe 12.10. klo 17.00-20.00, La 13.10. klo 9.00-15.00, Pe 9.11. klo 17.00-20.00, La 10.11. klo 9.00-15.00

Kouluttaja

Ylivieska:  TtM , Laillistettu ravitsemusterapeutti Eija Orreveteläinen

 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Sisältö

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa

Luentoja 18 t, harjoitukset 12 t sekä tentti
Arviointi 0-5

Tenttiajat:
ma 9.11. klo 17.00-21.00, ma 7.1. 17.00-21.00 ja ma 4.2. klo 17.00-21.00

Oppimateriaali

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussu
ositukset_2014_fi_web.2.pdf

3. Luentomateriaalit

 

Hinta

106 €.

Ilmoittautuminen

7.9. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.