Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö 2 op

Uusia menetelmiä ja valmiuksia perhetyöhön

Psykoedukaation avulla voidaan auttaa perheitä vähentämään syyllisyyden ja eristäytyneisyyden kokemista. Koulutus antaa ammattilaiselle käytännön työkaluja hankaliin vuorovaikutustilanteisiin, ja sen avulla mahdollistuu uudet tavat tarkastella ongelmatilanteita, joiden avulla päästään kohti toivottuja ja myönteisempiä tavoitteitä. Perheiden tunnetaidot ja vuorovaikutuksen taidot lisääntyvät ratkaisukeskeisen psykoedukatiivisen työtavan käyttöönoton myötä.

Aika ja paikka

To 28.2., ke 27.3. ja ti 7.5.2019 klo 9.00–16.00 Oulu

Huom. muuttunut aikataulu!

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyökoulutus on kohdennettu haastavien perheiden kanssa työtä tekeville. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, mm. sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät, perhevalmentajat, psykologit ja diakonissat.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtK Sarianna Virpikari

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön sekä sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti sekä työnohjaaja. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys. Lisäksi Sarianna on tehnyt pitkäaikaisesti työtä haastavien syömishäiriöpotilaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa positiivisen psykoedukaation näkökulman kautta uusia menetelmiä työskentelyyn perheiden kanssa, ja samalla se antaa uusia taitoja ohjata perheitä kohti voimavarakeskeisempää vuorovaikutusta. Tavoitteena on auttaa asiakasta ja perhettä kehittämään sairauden ymmärrystä, ja vähentää avuttomuuden tunnetta sekä tukea sairastuneen ja perheen vahvuuksia ja resursseja. Koulutuksen myötä perheitä pystytään tukemaan kohti muutosta, ja vahvistamaan perheiden muutostoiveikkuutta positiivisen psykologian avulla.

Perheiden tunnetaidot ja vuorovaikutuksen taidot lisääntyvät ratkaisukeskeisen psykoedukatiivisen
työtavan käyttöönoton myötä. Koulutus antaa monipuolista tietoa ratkaisukeskeisestä työtavasta ja se antaa myös käytännön työkaluja omaa työskentelyyn. Koulutus kehittää omaa asiantuntijuutta ja vahvistaa voimavarasuuntautunutta työskentelytapaa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arvostavaa ja ymmärtävää työotetta ja lisätä omia ja perheiden tunnetaito- ja vuorovaikutuksen taidon valmiuksia.

Sisältö

Jokainen koulutuspäivä sisältää toiminnallisia harjoituksia ja työnohjausta. Lisäksi käsitellään seuraavia teemoja:

  • Ratkaisukeskeisyys työmenetelmänä
  • Positiivinen psykologia
  • Tunnetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Toiminnalliset harjoitukset
  • Sosiaaliset taidot
  • Arvostava työote
  • Ymmärtävä kohtaaminen
  • Motivoiva haastattelu

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

420 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

6.2.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.