Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ratkaisukeskeinen hyvinvointijohtaminen 2 op

Ratkaisukeskeisyys edustaa modernia esimiestyöskentelyä. Hyvinvointijohtaminen merkitsee terveyteen ja hyvinvointiin paneutuvaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioonottavaa johtamistapaa. Hyvinvoinnin huomioonottaminen työssä mahdollistaa työntekijöiden kasvun ja kehittymisen. Työhyvinvointi ja työn tuottavuus paranevat.

Aika ja paikka

3.4.–5.6.2019 (yht. 3 lähipäivää) Oulu

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu lähiesimiestyössä toimiville ja ratkaisukeskeisistä työtavoista kiinnostuneille. Koulutus on täydennys- ja lisäkoulutusta.

Kouluttaja

Työnohjaaja, vaativan erityistason psykoterapeutti, TtK Sarianna Virpikari

Sisältö

Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä:

  • Ke 3.4.2019 klo 9.00–16.00 Ratkaisukeskeisyys työmenetelmänä
  • Ke 8.5.2019 klo 9.00–16.00 Hyvinvointijohtaminen työyhteisössä
  • Ke 5.6.2019 klo 9.00–16.00 Dialogiset työmenetelmät

Koulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä (kirjallisuuteen tutustumista ja kehittämistehtäviä). Koulutuksen voi suorittaa työ ohessa.

Koulutuksen jälkeen opiskelija

  • tuntee ratkaisukeskeiset työmenetelmät sekä osaa käyttää niitä omassa työssään
  • ymmärtää ratkaisukeskeisen työskentelyn periaatteet
  • saa valmiuksia kohdata haastavia tilanteita esimiestyössään
  • oppii ratkaisukeskeisen kommunikaation työvälineenä
  • osaa kohdata työyhteisön kriisejä ja käsitellä niitä ratkaisukeskeisessä dialogissa
  • oppii kriittisen palautteen antamisen sekä vastaanottamisen taidot
  • tuntee työyhteisön henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja hyvinvoinnin edistämiseksi omassa työssään ja työyhteisössään

Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

480 € sisältäen luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

15.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.