Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ranskan alkeiskurssi II 5 op (OY) - ay904017Y

Aika ja paikka

Kevät 2019, aikataulu tarkentuu myöhemmin

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa seuraavat asiat:
-opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin
-opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista
-opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti
-opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu
-opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista

Sisältö

Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2

Suoritustapa

Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen 52 t (läsnäolo vähintään 80 %) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen) sekä tentti

Arviointi

1 - 5 /hylätty

Edeltävät opinnot

Alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, AY904016) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 1 vuosi koulussa)

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

Oppikirja ja tehtäväkirja ( Méthode et cahier d´exercice ) "Edito 1, niv. A1", Éditions Didier.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedot tarkentuvat myöhemmin