Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Puheviestinnän perusteet 3 op (OY) - ay900008Y

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 13.8.-29.8.2019 klo 16.30-19.45

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FM Outi Mikkola

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa valmistaa ja esittää kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja ymmärrettävän puhe-esityksen omasta tieteenalastaan. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. Pystyy osallistumaan tieteelliseen vuorovaikutukseen argumentoinnin ja analyyttisen kuuntelun avulla. Osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti. Pystyy realistisesti arvioimaan omia puheviestintätaitojaan ja ymmärtää puheviestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelussa ja tieteellisessä toiminnassa sekä osana ammattitaitoa.

Sisältö

Esiintymis- ja pienryhmäharjoituksia, viestijäkuva ja sen merkitys, puheviestintätilanne ja -taidot, puheen rakenne ja valmistelu, tieteellisen vuorovaikutuksen tavoitteet ja ominaispiirteet, asiantuntijana viestiminen tieteellisissä ja ammatillisissa yhteyksissä, keskusteleminen, neuvotteleminen ja palaverikäytännöt, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.

Suoritustapa

Lähiopetus; kontaktiopetusta noin 26 t ja itsenäistä työskentelyä 55 t. Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty / hylätty

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Hinta

145 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 14.6.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € perumismaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.