Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Psykologia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Kesä 2018, Oulu
Ks. tarkemmat aikataulut opintojaksojen tiedoista.

Opinnot tulee suorittaa opintojaksojen tiedoissa ilmoitettuina ajankohtina. Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on 80 %.

Tavoitteet

Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja -teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opintojaksojen tiedot on päivitetty.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

30.4.18 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Opinnot toteutuvat, ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.