Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu









Unohtuiko salasana?

Proseminaari 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 10.1.-10.5.2020

- Luento: pe 10.1.2020 klo 17-21
- Välitapaaminen: to 6.2.2020 klo 17-20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2.krs.
1) Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten
aineistojen haku ja käyttö klo 17-19
2) Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19-20
- Verkkoseminaari Moodlessa ti 31.3. - ti 7.4.2020
- Proeminaarityön palautus Moodleen su 10.5.2020 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Eetu Pikkarainen

Tutor: Heidi Kanniainen (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen ja toteuttaa sen kirjallisuuteen pohjautuvana teoreettisena tutkielmana
  • kykenee raportoimaan tutkimustyönsä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja osallistumaan tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun.

Sisältö

  • Opintojakson aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan kasvatustieteellisestä aiheesta.
  • Tutkielmassa keskitytään tieteellisen ajattelun, ongelman asettelun ja jäsentelyn, sekä tieteellisen ja teoreettisen etenemistavan hallintaan.
  • Lisäksi seminaarityöskentelyssä keskitytään kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja opponoivaan keskusteluun

Edeltävät opinnot

Kaikki muut kasvatustieteen aineopintojen kurssit.

Suoritustapa

  • Seminaarityöskentelyä (16 t), itsenäistä työskentelyä (119 t).
  • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Tutkielman kirjallisuus

Arvostelu

Arviointi hyväksytty/hylätty

 

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  -opintojaksossa 25 €:lla.)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).