Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Positive Psychology Practitioner 20 op

Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä.

Aika ja paikka

11.–12.10., 15.–16.11., 13.–14.12. 2018, 17.–18.1., 14.–15.2. ja 14.–15.3.2019 klo 9.0016.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat valmentajat, työnohjaajat, psykologit, HR-ammattilaiset, esimiehet, sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

Kouluttaja

Soveltavan positiivisen psykologian maisteri, DI ja valmentaja Paulina Piippo
Soveltavan positiivisen psykologian maisteri, KTK ja valmentaja, avustava luennoitsija ja module tutor (Applied Positive Psychology and Coaching Psychology, University of East London) Netta Lehtonen

Tavoitteet

Koulutus antaa vankan teoreettisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen omassa työssä. Positiivisen psykologian harjoitukset toimivat loistavasti esimerkiksi valmennustyökaluina. Koulutus tarjoaa myös tilaisuuden soveltaa opittuja asioita ja harjoitteita omaan elämään.

Sisältö

Koulutuksen sisältö pohjautuu Martin Seligmanin kehittämään tunnettuun hyvän elämän ja kukoistuksen täydennettyyn kehykseen. Sen osa-alueita ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Koulutuksessa perehdymme positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useihin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin.
–    Johdanto positiiviseen psykologiaan
–    Myönteisyys: Tunnetaidot, onnellisuus ja elämäntyytyväisyys
–    Uppoutuminen: Flow-tila, työn imu ja vahvuudet
–    Ihmissuhteet: Aito ja merkityksellinen yhteys muihin
–    Merkitys: Merkitys, tarkoitus ja intohimo
–    Aikaansaaminen: Päämäärien saavuttaminen ja armollisuus itseään kohtaan
–    Elinvoimaisuus: Kehon ja mielen yhteys
–    Yhteenveto ja lopputöiden esittely

Työskentely

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin kuukauden välein. Lähijaksojen lisäksi opintoihin sisältyy verkkomateriaalien opiskelua, kirjallisuuteen tutustumista sekä lopputyön tekeminen valinnaisesta aiheesta.

Hinta

2500 € sisältäen koulutuksen, monistettavan materiaalin ja kahvit
Laskutetaan kahdessa samansuuruisessa erässä tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

17.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä ja ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu.