Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Positive Psychology Practitioner 20 op -verkkokoulutus

Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä.

Aika ja paikka

Tapaamiset pidetään verkossa kello 18.00–20.00 seuraavan aikataulun mukaisesti:

Ti 6.11.2018
To 8.11.2018 klo 18–19 vapaaehtoinen tekniikkaan tutustuminen
Ke 28.11.2018
Joulukuu lomakuukausi
Ti 14.1.2019
Ke 30.1.2019
Ti 12.2.2019
Ke 27.2.2019
Ti 12.3.2019
Ke 27.3.2019
Ti 9.4.2019
Ke 24.4.2019
Ti 14.5.2019
Ke 29.5.2019

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat valmentajat, työnohjaajat, psykologit, HR-ammattilaiset, esimiehet, sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

Kouluttaja

Soveltavan positiivisen psykologian maisteri, DI ja valmentaja Paulina Piippo
Soveltavan positiivisen psykologian maisteri, KTK ja valmentaja, avustava luennoitsija ja module tutor (Applied Positive Psychology and Coaching Psychology, University of East London) Netta Lehtonen

Tavoitteet

Saat koulutuksesta vankan tieteellisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen yksityiselämässäsi ja työssäsi. Tämä osaaminen on tutkitusti merkittävä tuki elämään sisältyvässä jatkuvassa muutoksessa sekä isommissa muutosvaiheissa. Koulutus tähtää positiivisen psykologian tavoin kukoistukseen ja hyvään elämään. Tarjoamme sinulle harjoitukset ja työkalut, joita voit käyttää valmennustyökaluina, opetuksessa ja henkilöstön kehittämisessä sekä tietysti oman hyvinvointisi edistämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi olennainen tavoite on, että koulutus on jo sinällään hyvinvointia tuottava miellyttävä ja innostava kokemus.

Sisältö

Mahtavia uutisia sinulle, joka haluat opiskella positiivista psykologiaa suomen kielellä! Kyseessä on Suomen laajin positiivisen psykologian koulutusohjelma (20 op). Koulutus pohjautuu positiivisen psykologian tieteeseen ja sen rinnalla kulkee oma prosessisi, eli pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. Verkkoversio sopii erityisesti sinulle, joka haluat esimerkiksi elämäntilanteesi vuoksi käydä koulutuksen omaan tahtiin, paikasta riippumatta. Ilolla toivotamme sinut tervetulleeksi Positive Psychology Practitioner -koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö perustuu kukoistuksen kehykseen, jonka olemme kehittäneet Martin Seligmanin tunnetun PERMA-mallin pohjalta. Kukoistuksen kehyksen osa-alueet ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Perehdymme koulutuksessa positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useisiin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin.

  • Marraskuu – Johdanto positiiviseen psykologiaan.
  • Marraskuu – Myönteisyys: Tässä osiossa perehdymme siihen, miten myönteiset tunteet vaikuttavat hyvinvointiin. Käymme myös läpi epämukavien tunteiden merkitystä ja käsittelyä. Aiheina ovat muun muassa tunnetaidot, onnellisuus, kiitollisuus ja optimismi.
  • Tammikuu – Uppoutuminen: Tässä osiossa perehdymme siihen, millaiset ovat ideaalit olosuhteet uppoutumiselle. Käymme myös läpi uppoutumisen vaikutuksia hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa flow-tila, työn imu, mindfulness ja vahvuuksien hyödyt, tunnistaminen ja kehittäminen.
  • Helmikuu – Ihmissuhteet: Tässä osiossa käymme läpi hyvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Perehdymme myös ihmissuhteiden vaikutuksiin hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina ovat muun muassa sosiaaliset tunteet, altruismi ja ystävällisyys, rakkaus ja kommunikaatio.
  • Maaliskuu – Merkitys: Tässä osiossa perehdymme merkityksen kokemukseen ja tähän vaikuttaviin tekijöihin. Aiheina ovat muun muassa tarkoitus, merkityksellinen työ ja elämä, haltioituminen ja transsendenssi sekä arvo ja intohimo.
  • Huhtikuu – Aikaansaaminen: Tässä osiossa käymme läpi erilaisia aikaansaamiseen liittyviä teemoja. Käsittelemme esimerkiksi sitä, miten saavuttaa omat tavoitteet ja samalla olla itselleen armollinen. Aiheina tavoitteiden lisäksi muun muassa motivaatio, mindsetit, itsemyötätunto ja sinnikkyys.
  • Toukokuu – Elinvoimaisuus: Tässä osiossa käsittelemme kehon ja mielen yhteyttä kukoistuksen kehyksen eri osa-­‐alueisiin liittyen. Aiheina ovat muun muassa liikunta, ravinto, uni ja stressi.
  • Toukokuu – Yhteenveto ja lopputöiden esittely.

Työskentely

Koulutus toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. Kukin kuudesta osa-alueesta koostuu muun muassa videoiduista luennoista, positiivisen psykologian harjoituksista, luentomateriaaleista, harjoituskirjasta, kirjallisuuteen tutustumisesta, pienryhmätyöskentelystä, verkkotapaamisista ja lopputyöstä. Koulutuksen opiskelukieli on suomi. Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 opintopisteen työmäärää. Tapaamme kahdesti kuussa verkossa. Verkkotapaamiset ovat suosittu tapa vaihtaa ajatuksia ja työskennellä yhdessä. Verkkotapaamiset sisältävät myös pienryhmätyöskentelyä. Mikäli et pääse tapaamiseen, saat myöhemmin tallenteen.

Hinta

2500 € sisältäen koulutuksen
Laskutetaan kahdessa samansuuruisessa erässä tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

29.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä ja ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu.