Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja – Oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa ositus- ja jakotilanteissa

Toimitusositus ja toimitusjako ovat käytännössä tavallisia. Avioero-ositus, ositus ja jako lesken elinaikana, PK 3 luvun mukainen pesänjako lesken pesässä ja perillisten välinen perintökaaren 23 luvun mukainen jako eroavat kuitenkin toimituksina paljon toisistaan ja myös selvittäjän ja jakajan rooli ja tehtävät ovat kussakin toimitustyypissä erilaiset. Perintökaaren vuosikymmeniä voimassa olleiden säännösten ympärille on aikojen kuluessa syntynyt runsaasti käytäntöä ja tulkintoja, mutta uusia kysymyksiä tulee esiin edelleen ja myös menettelyyn liittyviä KKO:n ennakkoratkaisuja on tasaisesti saatu. Oman erityispiirteensä asialle antaa, että yleiseksi käytännöksi kuolinpesissä on muodostunut pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräyksen antaminen yhtä aikaa ja samalle henkilölle, jolloin perusteiltaan varsin erilaisten tehtävien raja jossakin määrin hämärtyy. Myös osakkaiden oikeuksiin ja asemaan virallisselvityksen ja -jaon aikana liittyy monenlaista problematiikkaa.

Aika ja paikka

Ti 26.11.2019 klo 9.00–15.00

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille pesänselvityksen, osituksen ja perinnönjaon ongelmia työtehtävissään käsitteleville lakimiehille.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuksessa on tarkoitus valottaa virallisselvityksen ja -jaon keskeisiä kysymyksiä.

Sisältö

  • Ositus, kuolinpesäositus, pesänjako ja perinnönjako – yhteiset menettelysäännöt, erilaiset toimitukset
  • Oikeus hakea virallistoimitusta; muutoksenhaku ja tilanne ennen määräyksen lainvoimaa
  • Esteettömyys, puolueettomuus, neuvontavelvollisuus
  • Edunvalvonnassa olevat osakkaat
  • Pesänselvittäjän hallinto ja valtuudet, jakokuntoisuustavoite, legaattien täyttäminen
  • Perittävän velat; pesänselvittäjän päätökset ja ylivelkaisen pesän päättäminen
  • Pesänjakajan tehtävän alkaminen; sovintovelvoite, myyntilupa ja osaratkaisut
  • Tehtävistä eroaminen ja erottaminen; tehtävän päättyminen
  • Toimitusmiesten pöytäkirjat, päätökset ja tilivelvollisuus
  • Toimitusten moitteet; toimitusmiesten rooli jaon jälkeen

Hinta

160 € Oulussa / 150 € Kuusamossa / 140 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen luentomateriaalin ja kahvitarjoilut, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

6.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.