Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Perintäpäivä

Aika ja paikka

To 14.2.2019 klo 9.00‒12.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden perintäasioita hoitavat ja niistä vastuussa olevat henkilöt sekä kunnallisia perintäasioita hoitavat perintätoimistot

Kouluttaja

Varatuomari Pasi Pönkä
Kouluttaja on työskennellyt pitkään Kuntaliitossa

Sisältö

Kuntien erilaiset saatavat

 • kuluttajasaatavat - muut saatavat
 • yksityisoikeudelliset - julkisoikeudelliset saatavat
 • saatavien peruste, saatavien korko, saatavien vanhentuminen ja ulosotto

Korkolaki ja oikeustapauksia

 • soveltaminen
 • velasta maksettava korko, viivästyskorko
 • eräpäivän määräytyminen
 • viivästyskoron sovittelu

Vanhentumislaki ja oikeustapauksia

 • soveltamisala
 • yleinen vanhentumisaika
 • vanhentumisajan alkaminen
 • korvausvelan vanhentumisaika
 • vanhentumisen katkaiseminen
 • lopullinen vanhentuminen
 • kuittaus, vapaaehtoinen ja pakollinen kuittaus

Verotäytäntöönpanolaki

 • vanhentuminen

Perintälaki ja oikeustapauksia

 • soveltaminen
 • hyvä perintätapa
 • maksuvelvollisuuden kiistäminen
 • perintätoimeksiantoja koskevat rajoitukset
 • perintäkulujen korvaaminen
 • kuluttajasaatavien enimmäismäärät
 • aikarajat kuluttajasaatavan perinnässä

Ulosottoperusteen vanhentuminen

Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettu laki

Ulosoton hakeminen

Hinta

120 € Oulussa, 100 € Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

25.1.19 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.