Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Paripsykoterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille 30 op

Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksella on pitkät perinteet sekä perheterapiakoulutuksia järjestävänä yhteisönä että uusien, innovatiivisten menetelmien kehittäjänä ja jalkauttajana. Aloitamme syyskuussa 2018 yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksen kanssa perheterapeuteille suunnatun noin vuoden kestävän paripsykoterapian täydennyskoulutuksen, joka täyttää Kelan edellyttämät lisäkoulutuksen kriteerit, jolloin Valviran hyväksymä psykoterapeutti voi antaa Kelan rahoittamaa paripsykoterapiaa.

Aika ja paikka

20.9.2018–4.6.2019 (yht. 18 lähiopetuspäivää) Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityistason ja vaativan eritystason perheterapeuteille täydennyskoulutukseksi.

Jos olet kouluttautunut johonkin muuhun terapiasuuntaukseen, voit tiedustella koulutuksen soveltuvuutta itsellesi Suomen Mielenterveysseuran koulutustoimintojen vastaavalta, psykoterapeutti VET Marjukka Laukkaselta (yhteystiedot kohdassa Sisältö).

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, PsM Ann-Mari Hintikka

Diakoni-sairaanhoitaja; uusperheneuvoja; psykoterapeutti VET Pekka Larkela

Psykiatrinen sairaanhoitaja; seksuaaliterapeutti; psykoterapeutti VET Mika Lehtonen

Psykoterapeutti VET, PsT Eija-Liisa Rautiainen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä, vahvistaa ja syventää perheterapeuttien valmiuksia toimia psykoterapeuttina pareille. Koulutuksessa tutustutaan laaja-alaisesti paripsykoterapian erilaisiin näkökulmiin, uusiin tutkimuksiin perustuviin interventioihin ja syvennytään tarkemmin tunnekeskeisen paripsykoterapian perusteisiin. Koulutuksessa avataan uudenlaista näkökulmaa pari- ja lähisuhdeväkivaltaan ja niiden hoitoon sekä perehdytään uusperheiden parisuhteeseen ja uusparien kanssa työskentelyyn paripsykoterapiassa.

Sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessinomaiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen, teoreettiseen ja taidolliseen syventämiseen. Koulutus sisältää 18 lähiopetuspäivää (teoriaseminaaria), kirjallisia tehtäviä, yksilö- ja ryhmätöitä, kirjallisuuteen perehtymisen sekä case/työnohjaus työskentelyä.

Lähiopetus

To–pe 20.–21.9.2018 (Ann-Mari Hintikka)

 • Aloitusseminaari
 • Parisuhde ja paripsykoterapia
 • Erilaiset paripsykoterapian suuntaukset

Ti–ke 30.–31.10.2018 (Eija-Liisa Rautiainen)

 • Paripsykoterapian tutkimus
 • Masennuksen hoito pariterapiassa

To–pe 22.–23.11.2018 (Ann-Mari Hintikka)

 • Kiintymyssuhde parisuhteessa
 • Vuodenvaihteen tehtävä

To–pe 17.–18.1.2019 (Ann-Mari Hintikka)

 • Kiintymyssuhde parisuhteessa, aihetta syvennetään
 • Case työskentelyä

Ma–ti 11.–12.2.2019 (Pekka Larkela)

 • Uusperheen parisuhde
 • Uusperhe pariterapiassa

Ma–ti 11.–12.3.2019 (Ann-Mari Hintikka)

 • Väkivalta ja parisuhde

Ma–ti 8.–9.4.2019 (Mika Lehtonen)

 • Seksuaalisuus ja parisuhde

Ma–ti 6.–7.5.2019 (Ann-Mari Hintikka)

 • Tunnekeskeinen paripsykoterapia
 • Sairaus, mustasukkaisuus, ero ja uskottomuus parisuhteessa

Ma–ti 3.–4.6.2019 (Ann-Mari Hintikka)

 • Koulutuksen teemoja syventävä seminaari
 • Päätösseminaari

Lisätietoa: Suomen Mielenterveysseuran koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET Marjukka Laukkanen, marjukka.laukkanen@mielenterveysseura.fi, 040 352 4838 tai Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Hinta

2500 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvitarjoilut; laskutetaan yhdeksässä erässä

Ilmoittautuminen

3.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.