Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Palvelumuotoilun täydennyskoulutus 5 op

©Palvelumuotoilu Palo Oy

Aika ja paikka

Lähipäivät: to 19.9., ke 30.10., to 21.11. ja ti 17.12.19 klo 9.00–16.00

Ennakkomateriaali lähetetään sähköpostilla osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille palvelumuotoilusta kiinnostuneille, jotka haluavat oppia palvelumuotoilusta lisää, perusteista lähtien. Palvelumuotoilu voi olla sinulle jo tuttu käsitteenä, mutta nyt haluat lisää tietoa sen toteuttamisesta ja eri menetelmistä. Koulutus sopii yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kehittäjille. Käytetyt menetelmät ovat sovellettavissa eri aloille.

Kouluttaja

Palvelumuotoilija, toimitusjohtaja Piia Innanen, Palvelumuotoilu Palo Oy
Lue lisää: https://www.palvelumuotoilupalo.fi/palo/

Kuva Markku Honkala

Tavoitteet

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on avata palvelumuotoilun ajattelumallia ja antaa osallistujille konkreettisia työkaluja palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Käytännönläheinen koulutus tehdään valmentavalla otteella ja se sisältää kehittämistehtävän, joka tukee oppimista.

PALVELUMUOTOILUSTA LYHYESTI
Palvelumuotoilu auttaa parantamaan palvelun asiakaskokemusta kääntämällä huomion aidosti asiakkaiden kokemuksiin ja arjen tarpeisiin. Syvällinen asiakasymmärrys toimii kaiken kehittämisen lähtökohtana.

Kuva Markku Honkala

Sisältö

Kokonaisuus sisältää:

- Neljä (4) lähivalmennuspäivää
- Kehittämistehtävän tekemisen yksin tai ryhmässä
- Lähipäivien koulutusmateriaalit
- Palon palvelumuotoilukortit
- Ennakkomateriaalit (sis. palvelumuotoilun perusteet -video ja palvelumuotoilun käsitteet)
- Välitehtävien ohjeet
- Kirjallinen palaute kouluttajalta asiakasymmärrys-välitehtävän suunnitelmaan
- Todistus valmennuksen suorittamisesta

Koulutuksen eteneminen: ks. kuvagalleria

Palvelumuotoilukorttipakka sisältää
- kortit, joissa esitellään palvelumuotoilun prosessin vaiheet
- 28 keskeisintä menetelmää
- ohjelehtisen
- säilytyskansion.

Hinta

820 €

Ilmoittautuminen

11.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.